Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

31 Mayıs 2013 Cuma

Yeni Tüketici Kanunu, Bankacılık lobisi ve kanundaki bazı eksik yönler…

Tepkiler:  


Mevcut yasa aynen korunmuş ve bazı eklemeler yapılarak 80 maddeye çıkarılmış yeni Tüketici Kanunu. Halen yürürlükte olan yasanın bazı eksik yönleri olumlu anlamda tamamlanmıştır. Ancak bu beklentilerinde çok gerisinde olduğu gerçeğini gizlemez. Çünkü kulağa hoş gelen bazı düzenlemelerin getireceği olumlu yansıma elbette ki biz tüketicilerin korunması adına sevindiricidir. Yani mevcut yasada olmayan ama yeni taslak kanun metni içerisinde yer alan kredilerde ve taksitli satışlardaki cayma hakkının kullanılması ile maketten konut satışına ruhsat ve sigorta getirilmesi şartı sağlayacağı faydaları bakımından çok olumludur. Bunlar;
·         Kapıdan satış ve Mesafeli satışlarda cayma süresinin 14 gün

·         Kredilerde cayma hakkının verilmesi ve sürenin 14 gün olması
.   Taksitli satışlarda cayma hakkının verilmesi ve süresinin 7 gün olması
·         Ruhsatı alınmamış ve sigortalandırılmamış maketten konutların satılamayacağı,
·         Ayıplı malda satıcının sorumluluğunun 6 aya çıkarılması ve ayıpsız olduğunun ispatının satıcıya yüklenmesi,
·         Hakem heyeti parasal sınırının en az 2 bin ve en çok 3 bin TL’ye çıkarılması
·         Paket Tur’lar da bedel iadesinin 1 haftada yapılması şartı gibi güzel gelişmeler getirmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati Yazıcı’nın 16. Tüketici Ödülleri dağıtım töreninde yaptığı konuşmasında hak aramanın önündeki en büyük engelleri sıralarken, tüketici mahkemesinde tüketici aleyhine neticelenen bir davada tüketici avukat parası ödemek zorunda kalıyordu demişti. Yeni çıkacak kanunda bu artık tüketiciye bir külfet olmayacağı şekilde düzenlenecektir müjdesini vermişti…  İşin aslının böyle olmadığı bakanlar kurulu imzasına açılan ve kamuoyuna açıklanan yeni kanun taslak metninde görüldü..! Bu yasa taslağı metnindeki madde hükmünde; “(6) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.Şeklindedir. Bu vaat edilen ve söylenenle uyuşmadığı gibi tüketici aleyhine olan bir maddedir. Ezcümle bu taslak yasa metninde ivedilikle bu maddenin vaat edilen haline getirilmesi elzemdir.

Asıl mesele ise bankacılık hizmet kalemlerinden alınan ücretlerin bu yasa taslağının kamuoyuna açıklandığı ilk gün 31 kalem olarak belirtilmesiydi. Fakat bugün Bakan Yazıcı’nın da belirttiği üzere bu sayı 60 kaleme çıkmış bulunmaktadır. Yani bankacılık sektörünün mevcut yasalarla bile disipline edilmediği aşikar iken yeni çıkacak kanun ile de disipline edilmesi oldukça güç görünmektedir. Çünkü yasanın uygulanmasındaki zafiyet, hukukun gücünü değil, güçlünün hukukunu uyguladığı bir hale bürünmüş bulunmaktadır. Dolayısıyla faiz dışı gelirlerin artarak büyük kazançlar oluşturduğu bankacılık sektörü bu yüksek karlı faiz dışı gelirlerinin sekteye uğratılmasına göz yummayacak ve derhal lobi çalışmalarını başlatmış olacaktır. Ki bunun böyle olduğu görünmeye başlamıştır. Şöyle izah edecek olursak; bir kere kredi arktı bir ödeme aracıdır, borçlanma aracı değildir diyen bankalardır. Buna itirazım yok. İyide madem borçlanma aracı değildi de niye tüketiciye uzun uzun taksitli seçenekleri sunup borçlandırmaya gittiniz sorusu akla geliyor. Demek ki kapital güç yasanın gücünü, kendi gücünden geçersiz görüyor olacak ki yasa masa dinlemiyor… Kaldı ki birçok Yargı kararlarını da uygulamadıkları bilinmektedir.

Şimdi yeni tüketici kanun taslak metni olumlu gelişmeleri içerdiği gibi birçok hususunda kayda değer anlamda eksik kaldığı veya yoruma açık suiistimallere sebebiyet vereceğini belirtmekte yarar vardır. Çok iyi niyetli bir çalışmanın eksikliklerinin yasalaşmadan giderilmesi kaçınılmazdır.

Eksikliğini gördüğümüz hususlar;
·         Kapıdan satış ve mesafeli satış yapan firmalara belirli bir sermayenin ödenmesi, iletişim bilgilerinin bulunması ile bakanlık yetki belge numarasının satıcının internet sitesinde görünmesi şartının bulunmaması,
·         Mağdur edilen tüketicinin uğradığı zararların tam tazmini için hüküm getirilmemesi,
·         Bilirkişi, peşin avans gideri ve avukatlık ücretinin alınmaması için gerekli düzenlemenin bulunmaması,
·         Tüketici Mahkemelerinde dava süresinin belirlenmesinin bulunmaması,
·         İthal elektronik ürünlerde Türkçe menü ve klavye zorunluluğunun getirilmemesi,
·         Faiz getirisi olmayan vadesiz mevduat hesaplarından hesap işletim ücreti alınmaması hükmünün bulunmaması,
·         Tüketiciyi mağdur eden satıcının sadece para cezası yerine ayrıca yaptırımı ağır diğer müeyyidelerin getirilmemesi,
·         E- Ticaret yapan firmaların üst düzenleyici ve denetleyicisi bir kurulun kurulumunun yasada bulunmaması gibi bazı eksikliklerin bulunması Avrupa Birliğine entegrasyonunu sağlamaya çalışan ülkemize yakışmayacaktır.
Sonuç itibariyle yeni kanun taslağının eksikliklerinin giderilmesi ve tamamlanması için tüketici derneklerinin çağrılarına kulak verilmesi gerekir.
YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com