Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

10 Mayıs 2012 Perşembe

Yaz tatiliniz, korsan turizm firmasıyla zehir olmasın..!

Tepkiler:  

Yazın gelmesiyle birlikte turizm sezonunda bir hareketlilik yaşanacak, yorgun bedenler dinlendirilecek ve bütün yılın stresi üzerlerimizden atılacak.
Ancak yazın gelmesiyle birlikte, pusuya yatmış avcılara da gün doğmuş olacak… Ortalık ne idüğü belirsiz birçok sözde turizm firmasıyla dolu. Bürolarına iki sandalye, iki masa birde bilgisayar koyup birkaç tanede turizm bölgelerimizden çekilmiş fotoğraflarla dolu afişi vitrine yapıştırdın mı iş tamamdır. Ondan sonra avuçlar ovuşturulup ağa düşürülecek av beklenmeye başlanır. Buradan da anlaşılacağı üzere en çok mağduriyet yaşatan firmalar korsan, yani komisyonculuk yapan firmalardır. Bunlar vurgunu yaptıktan sonra ortadan kaybolurlar. İşte bu ağa düşmemek ve tatilinizin zehir olmamasını istiyorsanız şu uyarılarımıza dikkat ediniz.
Her şeyden önce tatile çıkacağınız günü kesinleştirdikten sonra nerede tatil yapmak istiyorsanız orayla ilgili ön bir araştırma yapınız... bunu yaptıktan sonra;
·         Turizm acentesinin TÜRSAB Belgeli seyahat acentesi olmasına,
·         Broşürlerinde vaat ettikleri hizmetlerin sözleşmede yazılı olduğuna,
·         Yurtdışı tatili ise vize, alan vergisi, ulaşım şekli ve bedelinin sözleşmede yazılı olduğuna,
·         Konaklamanın kaç gün, kaç gece ve nerede kaç yıldızlı otelde olacağının sözleşmede yazılı olduğuna,
·         Tatil hakkınızı tüm koşullarıyla birlikte 3’üncü bir kişiye devrinin bir hafta öncesinde firmaya yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmede yazılı olduğuna,
·         Sözleşmede gidiş, dönüş tarih ve saatlerinin yazılı olduğuna,
·         Ödemenin ne şekilde ve ne kadar bedel olduğunun sözleşmede yazılı olduğuna,

·         Sözleşmenin bir nüshasının mutlaka tarafınıza verilmesine,
·         Ödeme belgesinin (Kredi Kartı ile yapılmışsa slip’de dâhil) faturasının mutlaka alınmasına,
·         Tanıtım broşürlerinin alınmasına ve saklanmasına,
·         Gidilen yerin taahhüt edilen yer ve hizmetlerin aynı olup olmadığının ispatı için fotoğraflanmasına,
·         Şayet bir olumsuzluk var ise hemen yerinde en az iki kişinin tanıklığı ile tutanak tutulmasına ve tanıklık yapan kişilerin ad, soyad, imza ve iletişim bilgilerinin alınmasına, azami özen ve dikkat gösterilmelidir. Kesinlikle sözleşmede belirtilen ücret dışında bir ücreti ödemeyiniz. Zira ücret sözleşmede yazıldığı kadarıyla geçerlidir.
Bütün bunlara rağmen bir olumsuzluk yaşarsanız;
1.    Turizm Acentesine mağduriyetinizin tazmin edilmesi için iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak “İHTARNAME” gönderiniz. Bunun bir nüshası ve posta eklerini de saklayınız. İhtar örneği için, www.tuketiciler.org, http://tuketicininsesi.blogspot.com İhtarın ayıbın yaşandığı tarihten itibaren ilk 30 gün içinde yapılması yasal yükümlülük gereğidir.
2.    İhtara rağmen mağduriyetiniz giderilmez ise o zaman 2012 yılı için 1.161,87.-TL’nin altındaki mağduriyetlerde Hakem heyetine başvuruda bulunmalısınız. Hakem heyetleri İllerde Valilik Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İlçelerde Kaymakamlıklarda bulunmaktadır. Buraya müracaatlarda hiçbir harç ve ücret alınmaz.
Hakem heyetlerinin 1.161,87.-TL’nin altında verdiği kararlarına karşı 15 gün içinde bir üst merci Tüketici Mahkemesinde itiraz etme hakkı vardır. Bu süre içinde itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşmiş olacağından mahkeme ilâmı hükmündeki bu kararın icra marifetiyle bedel veya malın teslim alınması mümkündür.
Mağduriyetinizin parasal değeri 1.161,87.-TL’nin üzeride ise veya bu bedel sınırında olupta maddi ve manevi tazminat talebiniz söz konusu ise doğrudan Tüketici Mahkemesinde dava açılabilmektedir. Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde aynı sıfatla “Asliye Hukuk Mahkemesi” yetkilidir. Buraya müracaatlarda HMK Kararına göre dava peşin avans gideri harcı alınır.
3.    Ayrıca bu Turizm firmasını,
3.1.        Türsab Üyesi firma ise, TÜRSAB’a
3.2.        İl Turizm Müdürlüğüne,
3.3.        Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne,
3.4.        Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, şikâyet ediniz.
Şunu unutmayın; bilinçli tüketici hakkını bilen ve arayandır. Eğer siz hakkınız aramazsanız, kötü satıcıları cesaretlendirmiş ve bir başkasının da mağdur olmasına sebep vermiş olursunuz.

İhtar Örneği:
İHTARNAME
İhtar Edilen
Muhatap                                 : (Buraya Firma adını yazınız)
Adresi                                    : (Firmanın adresini Yazınız)

Keşide Eden                          : (Kendi ad ve soyadınızı yazınız)
Adresi                                    : (Kendi adresinizi yazınız)

İhtarın Tarihi                          :       /     /2012


Açıklamalar                            :1-)…………….. Turizm firmasından …../…./201.. tarihinde, “………… .-TL” bedel mukabilinde “……………………………… Tatil” paketini satın aldım. Bu tatil bedelini peşin ve nakit/kredi kartı ile “…… ay taksit” halinde ödedim.

2-)Satıcı/sağlayıcı ……………….. Turizm firması reklam ve tanıtma broşürlerinde tanıtıp ve vaat ettiği hizmetleri sözleşmesinde taahhüt etmesine rağmen bu hizmetlerden birini veya birkaçını eksik olarak yerine getirmiş ve sözleşmeye aykırı olarak eksik edinim ifa etmiştir. Bu yasal olarak “ayıplı hizmet” demektir.

3-)Satıcı/sağlayıcı ………………. Turizm firmasının tüm bu eksik edinimlerini olaya tanıklık edenlerin bilgisi ve fotoğraflar ile ispatlayabilmekteyim. Üstelik sözleşme, ödeme belgesi, fotoğraf, tanık beyanları tutanağı ve diğer ispata dair her tür belge tarafımda bulunmaktadır.

4-)Sayın Muhatap; firmanızı yasal süresi içinde İHTAR etme hakkım doğmuştur. İşbu ihtar mucibince sözleşmeyi bu ayıplı hizmetiniz nedeniyle tek taraflı fesih etme hakkım vardır. Dolayısıyla sözleşme gereği tarafınıza ödediğim “…………… .-TL”nin işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde tarafıma iade edilmesini, maddi ve manevi tazminat haklarımı da saklı tutarak firmanız hakkında TÜRSAB nezdinde İl Turizm Müdürlüğüne, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm Bakanlığına şikâyet edeciğimi her hal ve şartta ilgili mahkemeye müracaatla Aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibat yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekâletinde keza şahsınıza ait ve raci olacağını ihbar ve ihtar ederim.
Keşideci
(Ad, Soyad ve İmza)
   

1.161,87.-TL’nin altındaki bedeller için “Hakem Heyetine” Başvuru Dilekçesi Örneği:

Şikâyetçi                                : (Adınızı ve Soyadınızı yazınız)
Adresi                                    : (Adresinizi yazınız)

Şikâyet Edilen                       : (Firmanın adını yazınız)
Adresi                                    : (Firmanın adresini yazınız)

Ş. Parasal Değeri                   : ……………….. .-TL

Şikâyetin Tarihi                      : ……/…../2012

Şikâyetin Konusu  :Paket Tur tatil sözleşmesinde taahhüt edilen hizmetlerin sağlanamaması sebebiyle, satıcı firmanın ayıplı hizmetinden doğan “……………. .-TL” bedelin tarafıma iadesinin talebidir.

Açıklamalar                            : 1-)…………….. Turizm firmasından …../…./201.. tarihinde, “………… .-TL” bedel mukabilinde “……………………………… Tatil” paketini satın aldım. Bu tatil bedelini peşin ve nakit/kredi kartı ile “…… ay taksit” halinde ödedim. (EK:1)

2-)Satıcı/sağlayıcı ……………….. Turizm firması reklam ve tanıtma broşürlerinde tanıtıp ve vaat ettiği hizmetleri sözleşmesinde taahhüt etmesine rağmen bu hizmetlerden birini veya birkaçını eksik olarak yerine getirmiş ve sözleşmeye aykırı olarak eksik edinim ifa etmiştir. Bu yasal olarak “ayıplı hizmet” demektir. Sözleme ektedir. (EK:2)

3-)Satıcı/sağlayıcı ………………. Turizm firmasının tüm bu eksik edinimlerini olaya tanıklık edenlerin bilgisi ve fotoğraflar ile ispatlayabilmekteyim. Üstelik sözleşme, ödeme belgesi, fotoğraf, tanık beyanları tutanağı ve diğer ispata dair her tür belge tarafımda bulunmaktadır. Tüm bu belgeler dilekçe ekindedir. (EK:3)

4-)…………………. Turizm adlı firmayı ayıplı hizmetleri sebebiyle …../…../2012 tarihinde iadeli taahhütlü mektup şeklinde yazılı olarak yasal süresi içinde İHTAR ettim. İhtara yanıt verilmemiş ve mağduriyetim giderilmemiştir. Bu ihtar ve posta gönderi ekleri de dilekçe ekinde verilmektedir. (EK:4)

5-)4077 Sayılı TKH Kanunun 4/A ve 6/C maddeleri hükmü gereğince; sözleşmede taahhüt edilen hizmetin sağlanamaması, ayıplı hizmet verilmesi nedeniyle firmaya ödemiş olduğum “………….. .-TL”nin tarafıma iade edilmesini istiyorum. İşbu nedenlerle hakem heyetine başvurmak zorunda kaldım.

Hukuki Sebepler                                   :4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller                                      :Hizmet sözleşmesi, ödeme belgeleri, ihtarname, posta gönderi ekleri, reklam ve tanıtım broşürleri, fotoğraf, tanık beyanları ve sair deliler.

İstem Sonucu                                        :Arz ve izah olunan sebeplerden ötürü;
1.     Şikâyetimin Kabulüne,
2.     Firmaya ödediğim “…………………. .-TL” bedelin tarafıma iadesine,
3.     Fazlaya ilişkin taleplerim ile maddi ve manevi tazminat taleplerimin saklı tutulmasına,
Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Şikâyet Eden
(Ad, Soyad ve İmza)

Hazırlayan:Mehmet İmrek

Emeğe saygı adına kaynak gösterilmeden alıntı yapılmaz.
YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com