Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

19 Kasım 2011 Cumartesi

Hesap İşletim Ücretini Nasıl Geri Alabilirsiniz...

Tepkiler:  

Herhangi bir Banka şubesinde mevduat hesabınız var ise bu hesabın sözleşme tarihi büyük önem taşır. Çünkü 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda değişiklik yapılmıştır. Bu nedenle 2006 yılından önce yapılan mevduat hesapları sözleşmeleri Özel Bankacılık işlemi olduğundan bahisle 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine tabi değildir.
Bu duruma göre 2006 yılından önce bireysel mevduat hesaplarının ogün yapılan sözleşmesine göre bugün hesabınızdan “Hesap İşletim Ücreti” vb. adlar adı altında yapılan kesintilere yapılacak itirazların hukuken usul bakımından geçerliliği yoktur. İşte bu nedenle birçok tüketici bunu bilmeyerek hakem heyetine başvurduğunda karar lehine çıksa dahi, yasal itiraz süresi içinde bir üst merci olan Tüketici Mahkemesinde itirazda bulunan Bankanın talebi yerinde görülerek usul yönünden davanın kabulü ile “Hakem Heyeti” kararının iptal edildiği görülecektir. Üstelik Yargıtay 13. HD’sinin “hesap İşletim Ücretleri” ni bir bankacılık işlemi gördüğünden yerel mahkemenin verdiği kararı onanmasına karar vermiştir.
Tüketicilerin şu hususa özellikle dikkat etmesini öneririm.
Eğer bir bankada hesabınız var ise sözleşme tarihine çok dikkat ediniz. Burada sözleşme tarihleri MART 2006 yılından önce düzenlenmiş ise kesinlikle hesabınızdan yapılan kesintilere itiraz etmeyiniz. Çünkü yapacağınız itiraz kuvvetle muhtemel aleyhinize sonuçlanır. Tavsiyemiz mevcut bireysel mevduat hesabınızı kapatarak daha sonra yeni bir sözleşme ile bireysel mevduat hesabınızı açınız. Ancak bu sözleşmeler çoğunlukla önceden hazırlanmış standart tip matbu sözleşmeler olduğundan tüketicinin bunu okuması veya içeriğine müdahale etme şansı ne yazık ki zayıf ihtimallerdendir. O zaman hesabınızdan sonradan kesilecek değişik isimler altındaki sözleşme maddesini banka görevlisine sorunuz ve mümkün ise kesilecek tutarın bedelini kendi yazınız ile yazıp o madde karşısına tarih ve imzanızı atınız. Hatta hesabınıza “Kredili Mevduat Hesabı, KMH” tanımlaması yapılmaması ile bilginiz dışında sigorta kesintilerinin yapılmaması şerhini de not düşünüz.
Bütün bu yazılanlara rağmen Bankalar tek taraflı olarak hâkim güçlerini kötüye kullanarak gayri hukuki uygulamalarına devam etmektedirler. Hâlbuki sözleşme hürriyeti serbestîsi sözleşmeye taraf olan her hangi bir tarafın menfaatlerine ters düşecek değişikliği hukuka aykırı bulmaktadır. Zaten 4077 Sayılı TKH Kanunun 6. Maddesi hükmüne göre bankaların yaptığı birçok hukuksuz işlem hakem heyeti ve mahkemelerde tüketicinin haklarını zedeleyen bir işlem şartı olarak kabul ettiğinden çoğunlukla banka aleyhine karar vermektedirler.
İşte bu yasal hüküm ile ve banka nezdinde ki hesabınızın sözleşmesi 2006 yılının MART ayından sonra düzenlenmiş ise o zaman yapılan kesintilerin tarafınıza geri ödenmesi için yasal hak mücadelesini yapınız.
Hakem heyetine başvurmadan önce Bankanın Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış bir İHTAR yazısı ile müracaatta bulunursanız bazı bankaların bu yapılan kesintileri geri iade ettikleri de bilinmektedir. Şayet banka buna rağmen yapılan kesintiyi iade etmez ise ondan sonra hakem heyetine başvurunuz. Önemli bir hatırlatmada İHTAR yazınızı (İadeli taahhütlü mektup şeklinde yapmanızı tavsiye ederiz.
İhtar ve hakem heyetine müracaat dilekçe örneğini aşağıdaki linki tıklayarak edinebilirsiniz…
http://www.tuketiciler.org/?com=files.read&ID=11&pID=67

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU
    Kanun Numarası : 5464
    Kanun Kabul Tarihi : 23/02/2006
    Resmi Gazete Tarihi : 01/03/2006
    Resmi Gazete Sayısı : 26095
ALTINCI BÖLÜM : SÖZLEŞME ŞEKLİ VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI
    SÖZLEŞME ŞARTLARI
    Madde 24 – (1) Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği, kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.
   (2) Kart çıkaran kuruluşların kart hamilleri ile akdedeceği sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarî hususlar Kurulca belirlenir.
(4) Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.
YETKİLİ MAHKEME VE MERCİLER
    Madde 44 – (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda kart hamilinin tüketici olması halinde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
    (2) Kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilleri aleyhine açılacak davalarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun görev ve yetkiye ilişkin hükümleri uygulanır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sayın Blog okuyucusu,
Yorumunuz denetlendikten sonra yayınlanacaktır.

YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com