Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

18 Kasım 2011 Cuma

Elektrik Kayıp Kaçak bedellerini nasıl geri alabilirsiniz !

Tepkiler:  
Elektrik faturalarına Nisan 2011’den itibaren “K/K bedeli” adı altında kaçak kullanım ve alt yapı yetersizliğinden oluşan kayıp nedeniyle bir toplam bedel yansıtılmaktadır. Elektrik bir zaruri ihtiyaçtır. Günün neredeyse yirmidört saati onun verdiği enerji ile sağlanmaktadır. Ancak son zamanlarda elektriğe yapılan % 15’lik yüksek zam ve faturalara yansıtılan % 15 oranındaki kayıp, kaçak bedeli yaklaşık olarak faturalarımıza ek olarak % 30’luk bir artış ve ek bir külfet getirmiştir.

Örnek dilekçeyi indirmek için tıklayınız.


T.C.
……………………………….. Kaymakamlığı
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden                 :
Adresi                           :
E- Posta & Telefon         :
Şikâyet Edilen                :
Adresi                           :
Ş. Parasal Değeri                       :
Konusu                         : Kayıp, Kaçak bedeli olarak alınan bedelin tarafıma iadesi istemidir.
Açıklamalar                   :1-)Her ay abonesi olduğum ……………….. ait olmak üzere ikametimin bulunduğu adresimde kullandığım elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk etmektedir. Bu faturalarımda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K bedeli” adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.
2-)Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkca belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile alt yapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun biz dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, işlemediğim bir suç ile kişisel onurum zedelenmekte  ve şahsıma atfen kusur izafe edilmektedir.  “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK” nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.
Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı,söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli,kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.
3-)Aslında 4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda Kanunun 11.Maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.
4-)İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’ nın kayıp/ kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önüne geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.
5-)Mevcut Kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/ kaçak bedellerinin 4077 Sayılı TKH Kanunun doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.
İşbu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.
Hukuki Nedenler             :4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller                :Elektrik faturaları, Ödeme Belgeleri, Sözleşme, Hakem heyeti emsal kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.
İstem Sonucu                :İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak bedeli adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum ………….. .-TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.    /    /2011
Şikâyet Eden
(Adı, Soyadı ve İmza)

 

 Konuyla ilgili haberi izleyebilirsiniz.


Elektrik faturalarında bir sürü teferruat vardır. Bunu bir sade vatandaşın anlaması imkansızdır. Hatta öyle ki bu faturalar açık mavi renkte ve küçük puntolarda dar ve şerit şeklinde aboneye gönderilmektedir. Fatura sütunlarının karşılığı hiçbir zaman denk gelmez. Hep bir veya birkaç alt satıra geçmektedir ki bu anlayabilmek için uzmanlık gerektirir.
Tedarikçi veya dağıtıcı firma ceberuttur. Ben yaparım olur mantığıyla hareket ettiğinden olacak ki, aldığı karar neticesini aboneye dikte eder ve uymaması halinde elindeki gücünü kullanarak manevi ve psikolojik baskısını uygular. Kendi üstüne vazife iken görevini yapmaz. Taşeron firmaya işini yaptırır. Hatta onu teşvik edici yöntemlerini devreye sokar.
Peki, taşeron firma ne yapar? Hemen söyleyelim;
Mahiyetindeki personeline kim ne kadar kaçak tespiti yaparsa, benden de primini alır gibi tahrik edici ve cezp edici dayanılmaz o kurnaz taktiğini devreye sokar. Cevval personel can hıraş kaçak takibi yapar. Binaya girer ve elektrik panolarının bulunduğu alanı söyle bir kolaçan eder. Amanın bir de ne görsün bir veya birkaç elektrik sayacının mührü yok. 
Hemen avucunu ovuşturur ve o yetenekli elleri ile bunu bir güzel fotoğraflar. Üstüne götürür, zafer kazanmış komutan edasıyla. Haksız da değil hani. Prim alacak nasıl sevinmesin.
Denilecek ki efendim ne var bunda adam görevini yapmış yani. Evet görevini yapmış, ama kendisini ve kurumunu zan altında bırakmıştır. Aboneyi hırsız suçlaması ile karşı karşıya bırakacak bir iş yapmıştır. O elektrik sayaçlarındaki mührü acaba abonenin kendisimi, yoksa başka birinin hınzırca düşüncesi ile mi koparılmış olarak tespit edildi. Kimseyi suçlamam ama görevlinin kopartmadığını nasıl söyleyebiliriz. Görevli ne kadar dürüst ise, kullanıcı aboneye de dürüst gözüyle bakmak gerekmez mi?
Neyse biz işin hukuki mücadele yönünü anlatalım..
Tüketiciler bir dilekçe ile ikamet ettikleri yerdeki Kaymakamlıklarda bulunan “Tüketici Sorunları Hakem Heyetine” başvurabilirler.
Dilekçe örneği yukarıda verilmiştir.
Ayrıca şikayet konusuyla ilgili K.Maraş hakem heyetinin karar örneği aşağıda verilmektedir.

Hakem heyeti kararı örneği; 
Önemli Not:(Kes, Kopyala, yapıştır ile Word dosyasına yapıştırınız.) 

T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

(Tüketici Sorunları İl Hakem  Heyeti Başkanlığı)


KARAR NO          : 2011/ 
KARAR TARİHİ  : 14 /11/2011
RAPORTÖR  : x.x.
KAHRAMANMARAŞ
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARIDIR

ŞİKAYET EDEN         : E.S.
                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                                                                                                                   KAHRAMANMARAŞ
ŞİKAYET EDİLEN    :. xxxxxxxxxxxxxAŞ
                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                                                                                                        KAHRAMANMARAŞ
ŞİKAYET KONUSU   :  Kaçak Kullanım Bedeli, Dağıtım Bedeli, Sayaç Okuma Bedeli.

ŞİKAYET TARİHİ      : 00/00/2011

OLAYIN ÖZETİ    : Tüketici elektrik faturasında görülen gece-gündüz-puant bölümlerinde kullanılan elektrik bedeli toplamı 52.47.-TL iken çeşitli isimler adı altında ilavelerle, elektrik tutarının iki mislinden fazla para istediklerini, ülke genelinde Kaçak Kullanılan elektrik paralarının yasal olmayan yollarla alındığı, yasal olmayan K.K.B. ile Dağıtım Bedeli tahsiline, yasal olmadığından itiraz ettiğini, haksız ve ayıplı para talep edildiğini, alınan bedelin iptal edilerek tarafına iade edilmesini talep etmiştir.

ŞİKAYET EDİLENİN SAVUNMASININ ÖZETİ : Sağlayıcı Müdürlüğümüz  T.S.H.H.B.’ lığının 29.09.2011 tarih ve 700 sayılı yazılarına savunma vermiş olup; savunmasında Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dahilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı,söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli,kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE   :
Olayımızda, tüketiciye yansıtılan fatura incelendiğinde Kayıp/Kaçak bedeli,  Dağıtım Bedeli, İletişim Bedeli adı altında toplam 31,73 lira; bundan başka Sayaç Okuma Bedeli, Perakende Satış Hizmet Bedeli, İletim Sistemi Kullanma Bedeli adı altında da ücret tahakkuk ettirildiği görülmektedir.

Ticari hayatın doğal sonucu olarak bir hizmet veriliyorsa bunun karşılığı bir bedelin olması gerekir.  Enerji Dağıtım işi de ticari niteliğe sahiptir ve bu hizmet verildiğinde karşılığının istenmesi işin doğası gereğidir.  Enerji dağıtım sektöründe enerji  üretimi maliyet bedelinin yanında dağıtımı ile ilgili de bir takım masrafların olması, dolayısıyla, bu işi yapan kişilerin tüm bu masraflarla birlikte meşru bir kar ile bunu tüketiciye yansıtması da kabul edilmelidir.
Uyuşmazlık konusu olay bu çerçevede ele alınmış, ancak Kayıp/Kaçak Bedeli adı altında alınan ücret ayrı bir başlık altında incelenmiştir:
Bilindiği gibi, enerji dağıtımında işin doğası gereği oluşan kayıp ve kaçaklar olduğu gibi, abone olmadan ve dolayısıyla hiçbir ücret ödemeden enerji kullanan kişilerin varlığı da bilinmektedir. Burada, enerjiyi abone olmadan ve dolayısıyla hiçbir ücret ödemeden kullanan kişinin bulunup kullanılan enerji bedelinin o kişiden tahsil edilmesi esas olmalıdır. Uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde bunda başarı sağlanamadığı ve bu yüzden yeni bir düzenlemeye gidildiği anlaşılmaktadır.
EPDK kararı ile devreye giren ve NİSAN 2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan yeni düzenlemeye göre her aboneden %15 oranında Kayıp/Kaçak(K/K) Bedeli alınmaktadır. Bir başka deyişle, buna göre, enerji bedeli, enerjiyi kaçak olarak kullanandan değil konu ile ilgisi olmayan bir başka kişiden, yani olayımızda olduğu gibi yasal çerçevede hareket eden tüketiciden tahsil edilmektedir.  Enerjiyi kaçak olarak kullanan bir kişiye ait yükümlülüğün; konu ve kişi ile hiç ilgisi bulunmayan tüketiciden tahsil edilmesi her türlü izahtan vareste görülmüştür.
Adı geçen bedelin bölge farkı gözetmeksizin tüm tüketicilerden aynı oran uygulanmak suretiyle tahsil edilmesi de ayrıca değerlendirilmeye layık görülmüştür.  Çünkü bilindiği gibi, enerji dağıtım şirketleri bölge bazında faaliyet göstermektedirler ve kaçak kullanım oranları bölgeden bölgeye değişebilmektedir. Yapılan uygulama haklı gerekçelere dayansa bile, öncelikle her bölge için kaçak kullanım oranları tespit edilmeli ve ve bu oran sadece o bölgeye uygulanmalıdır. Buna göre, örneğin kaçak kullanım oranının %30 olduğu A bölgesindeki K/K bedeli %30 olmalı, kaçak kullanım oranı %5 olan B bölgesinnın alınacak bedel  %5 olmalıdır. Halbuki mevcut uygulamada, kaçak oranı yüksek olan A bölgesindeki dağıtım şirketi aleyhine, B bölgesindeki dağıtım şirketinin de lehine bir dengesizlik ve dolayısıyla haksızlık oluşmaktadır. Tüm bölgelerde eşit oranda kaçak kullanım oranı uygulandığında A bölgesindeki dağıtım şirketi bunun %15'ini geri aldığı için zarar etmekte, buna karşın B bölgesinde faaliyet gösteren şirket, bölgesinde  %5 lik bir kaçak olduğu için %10 kar edebilmektedir. Netice itibariyle, bölgeler arası kaçak kullanım oranları dikkate alınmadan belirlenen %15lik oran bu yönü ile de haksız bulunmuştur.
Kullanılan enerji bedelinin “oran” şaklinde hesap edilmesi de tüketicilerin arasında eşitsizliğe ve dolayısıyla haksızlığa neden olmaktadır. Uygulanan şekle göre 100  liralık enerji bedeli ödeyecek olan bir tüketiciden 15 lira alınırken, 10 liralık enerji kullanandan sadece 1,5 lira alınacaktır. Bu da enerjiyi çok tüketen aleyhine bir dengesizliğe sebep olmaktadır.
Ayrıca, uygulama kayıp ve kaçakla mücadeleyi de gereksiz kılmakta böylelikle enerjiyi kaçak olarak kullananlar lehine bir alan oluşmaktadır. Hukukun temeli, öncelikle haksızlığı yok etmek ya da cezalandırmak üzerine kurulu iken mevcut uygulama kaçak kullanımı ödüllendirirken yasal kullanımı cezalandırmaktadır.
Satıcı/sağlayıcı firma Kayıp/Kaçak bedeli,  Dağıtım Bedeli, İletişim Bedeli adı altında tahsil ettiği ücretlerin gerekçesini izah edememiş, uygulamayı EPDK kararına dayandırmaya çalışmıştır.  Satıcı/sağlayıcı tüketiciden ücreti kendisi tahsil ettiğine göre, gerekçesini izah edebilmeli, hatta gerektiğinde ispat edebilmelidir. Savunma bu yönü ile de yeterli görülmemiş, alınan ücretin haklı olduğuna dair bir kanıt ve dahi karine sunulmamış ve neticede  Yapılan uygulamanın haksız olduğu sonucuna varılmıştır.

HÜKÜM:
Açıklanan nedenlerle;
-  Tüketici talebinin kabulüne,
-  Tüketiciden haksız yere tahsil edilen toplam 31,73 liranın  Satıcı/sağlayıcıdan alınarak tüketiciye iadesine,
         kararın ilgililere tebliğine ve karara karşı 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz hakkının bulunduğuna  oybirliği ile karar verildi.


                     BAŞKAN           ÜYE                 ÜYE         ÜYE          ÜYE                                      
           
.

   Hazırlayan ve Yazan: Mehmet İmrek                   18 Kasım 2011

4 yorum :

 1. kolay gelsin mehmet bey
  elektrik faturalarındaki k.k bedellerini geri alabilirmiyiz.şahı olmalı demişsiniz biz 173 villalı bir siteyiz ve tek sayacımız var

  YanıtlaSil
 2. Site yönetimi kat mülkiyeti kanunu hükümlerine tabidir. Dolayısyla site yönetimi adına abonelik olduğunu tahmin ediyorum. Bu nedenle Genel Mahkemelere başvurulabilir.

  YanıtlaSil
 3. Merhabalar,
  örnek dilekçe linki çalışmıyor, tekrar yayınlayabilir misiniz?
  Çok teşekkürler

  YanıtlaSil
 4. Dilekçe örneği linki çalışmıyor. ilgilenip yeniden yayınlarmısınız?

  YanıtlaSil

Sayın Blog okuyucusu,
Yorumunuz denetlendikten sonra yayınlanacaktır.

YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com