Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

21 Eylül 2011 Çarşamba

GSM Operatörlerinin Yeni Oyunu..!

Tepkiler:  
Gün geçmiyor ki gsm operatörleri ile ilgili bir şikayet duymayalım. Hani deve hikayesi vardır ya... Neremiz doğru ki.

Her türlü hakkı kendilerinde mübâh görürler. Hatta daha ileri gidip yaptıkları her şeyin kanun kuralı olup kendilerinden hizmet alanlarında buna uymasını isterler. Öyle bir hal aldı ki neresinden bakarsanız bakın tam bir kepazelik eseri yaptıkları. Ne yapmak istediklerine bazen kendileride şaşmıyorlar değil hani. Fakat yaptıklarından geri adım atma gibi bir dürüstlükleride yoktur. Zaten yapılanın dürüstlük ve iyiniyet ölçüleriyle bağdaşmadığını bildiklerinden olsa gerek, kendilerine yedirip bu yanlışlıkları düzeltme ve telafi etme zahmetinede girmezler.
GSM Operatörlerinden ilginç Hizmetler
Ekonomide ki gidişat şirketlerin eskiden olduğu gibi öyle yüksek kazançlar elde edemediği gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. Tabi buna fırsata çevirme gayreti bir nevi agresif pazar payını artırmak veya hukuki zeminden çıkıp gayri kanuni yöntemlere başvurmaktan geçmektedir. Diğer bir anlatımla ana yol dururken, tali yollara sapıp ahlak dışı yöntemlere başvurmaktır bunun adı.

Faturalı GSM telefon hattı kullanıcılarının son zamanlarda en büyük şikayeti; dönem fatura bedellerinin otomatik talimatlı mevduat hesaplarından veya kredi kartı hesaplarından birden fazla alınmış olmasıdır.

Abone bunu kendisine gelen hesap ekstresinde detaylı bir inceleme yapması halinde  görmüş olacaktır. Eğer ekstrelerinizi iyi incelemeyen biriyseniz vay halinize... Eğer bunu görüp gereğini yapmaya çalışırsanız, karşı tarafın size vereceği cevaba hiç de şaşırmayın. Çünkü size verecekleri cevap; pardon bi yanlışlık olmuş efendim.  Ya sonra siz iyiniyetle fazladan aldıkları (aslında çaldıkları) bedelin size iade edilmesini beklersiniz ki, hani tabirimi hoş görün, daha çoook beklersiniz.

Peki, ne yapmalısınız!

Öncelikle hizmet aldığınız GSM Operatörüne "Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği" nin 13'üncü Maddesinin 3'üncü fıkrası ile 4077 Sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun" 4/A Maddesi hükmü gereği mağduriyetinizi ifade eden bir yazınız ile iadeli taahhütlü mektup şeklinde veya elektronik posta ile "İHTARNAME" göndermeli ve oradan gelecek cevaba göre hareket etmelisiniz. Bunu mutlak surette yapmalısınız ki elinizde kuvvetli bir delil bulunsun.

Kuvvetle muhtemel GSM Operatörünüzden olumlu veya olumsuz bir cevap gelmeyecektir. Tecrübelerimizde kaimdir. Vakit geçirmeden ikamet ettiğiniz yer veya GSM Operatörünüzün Genel İdare Merkezinin bulunduğu yerde ki hakem heyetine bir dilekçe ile müracaat edip fazladan alınmış bulunan bedelin tarafınız iade edilmesi kararını istemelisiniz. Hakem heyetleri İlçelerde Kaymakamlıklarda, İl Valiliklerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Buraların parasal bağlayıcı sınırı 2011 yılı için 1.031,87.TL'dir. Tazminat istemli veya 1.031,87.-TL'nin üzerindeki bedellerde doğrudan Tüketici Mahkemelerine Başvurulabilmektedir. Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde "Asliye Hukuk Mahkemeleri" yetkilidir.

Kısacası siz siz olun cebinizi kemiren bu kemirgenlere karşı mücadelenizi yapın. Sonra, son pişmanlık fayda etmez. Benden söylemesi...

Dilekçe örneği aşağıdadır.


T.C.
.............................................. KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden                                            :
Adresi                                                      :
E- Posta & Telefon                                    :

Şikâyet Edilen                                          : ......................İletişim Hizmetleri A.Ş.
Adresi                                                      :
Şikâyetin Parasal Değeri                            : …… .-Türk Lirası
Şikâyetin Tarihi                                        :     /    /2011
Şikâyetin Konusu                                       : Ayıplı Hizmet (4077/4- A Maddesi)
Açıklamalar                                             : 1-)..................İletişim Hizmetleri A.Ş’nin “05.....- ……………………” nolu faturalı gsm telefon hattı abonesiyim.
2-) Son Ödeme Tarihi …. / .. / 2011 olan “………. Bankası” na ait Kredi Kartı hesap ekstremde “…. / .. /2011” tarihinde “İki (2)” kez “…… .-TL” fatura bedeli alındığını tespit ettim. (Ek:1)
Belirlenen tutarı ödemiş bulunmaktayım. (Ek:2)
3-) Bu durumu 4077 Sayılı TKH Kanunun 4/A Maddesi hükmü gereği yazılı olarak “........................................ İletişim Hizmetleri A.Ş.” ye elektronik posta ile ileterek Yasal Yükümlülüğümü yerine getirdim. Fazladan alınan bedelin tarafıma iadesini istedim. Ancak bütün bunlara rağmen şikâyet edilen mağduriyetimin giderilmesi anlamında çözüm odaklı bir yaklaşım göstermeyerek iyiniyet ve dürüstlük kurallarına aykırı hareket etmiştir. (Ek:3)
4-) Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği 13’üncü Maddenin 3’üncü fıkrası “Tüketiciler sunulan hizmetten kaynaklanan şikâyetlerinin giderilmesi için öncelikle işletmeciye başvurur. İşletmeciler tarafından tüketici başvuruları ile işletmecinin vermiş olduğu cevaplar kayıt altına alınır ve bu kayıtlar asgari bir yıl süre ile işletmeci tarafından muhafaza edilir.” hükmündedir.
Yine 4822 ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4/A Maddesi hükmü gereği benden fazladan alınmış bulunan “….... .-TL” nin tarafıma iade edilmesi hususunda seçimlik hakkımı kullanarak, mezkûr şikâyetim mucibince Sayın Hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.
Hukuki Sebepler                                       : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller                                         : Dönem Faturası, Kredi Kartı Ekstresi, ödeme belgesi, tanık, bilirkişi incelemesi ve fazlaya ilişkin delil sunma.
İstem Sonucu                                            : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; şikâyet edilenin ayıplı hizmeti nedeniyle benden fazladan alınmış bulunan “…….. .-TL” nin tarafıma iade edilmesine,
 Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Şikâyet Eden
(Ad, Soyad ve İmza)

Ekler                        :
1.      Hesap Ekstresi Örneği (Fotokopisi)
2.      Ödeme Belgesi (Fotokopisi)
3.      Elektronik Posta İhtar Bildirimi (Çıktı Örneği)
Yazan: Mehmet İmrek       21 Eylül 2011
Kaynak gösterilmeden kısmen dahi olsa alıntı yapılamaz ve yayınlanamaz.

YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com