Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

2 Temmuz 2010 Cuma

SATILAN MAL GERİ ALINIR !

Tepkiler:  

Bu haftaki konumuz  ayıplı mal, ayıplı hizmet nedir ? Haklarımız nelerdir, nerelere başvurmalıyız bu durumu geniş bir şekilde ele alacağız.
Bir kere tüketim konusunda tam anlamıyla bir bilinçsizlik almış başını gidiyor. Hakikaten bazen öyle zamanlar oluyor ki alış veriş yapmadığımız zaman psikolojik travma yaşıyoruz. Dahası agresifleşip bu ruh hali içerisinde çılgınca, anlamsızca en önemlisi ihtiyacımız yokken alış veriş yapıyoruz.
İşte tam da bu anlamda aldığımız mallar veya hizmetlerde zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Bunlar aldığımız bir ev eşyası, elektronik aletler veya bir hizmet alımı olabilmektedir.
Ayıplı Mal /hizmet nedir ?
Kullanım amacıyla satın aldığımız bir ürünün veya hizmetin  etiketinde, kullanma kılavuzunda, reklamlarında veya ilanlarında tüketicinin ondan beklediği faydayı azaltan nitelikte veya niteliği etkileyen niceliği ortadan kaldıran faydayı azaltan maddi ve hukuki olarak ondan beklenen faydayı sağlamayan mallar ayıplı mal olarak nitelendirilir.
Satın alımlarda özellikle nelere dikkat etmeliyiz.
·         Alacağımız bir ürünün veya hizmetin ihtiyacımız olup olmadığını belirlemeliyiz.
·         Teknik özelliklerinin ihtiyacımıza cevap verecek nitelikte olup olmadığının incelemesini yapmalıyız.
·         Aldığımız ürünün veya hizmetin piyasada marka kalitesinin bilinirliğini, servis hizmetlerinin yaygınlığı ile çözüm odaklı müşteri memnuniyeti konusunda piyasa araştırması yapmalıyız.
·         Fiyatının emsallerinde daha avantajlı olup olmadığını özellikle araştırmalıyız.
Bütün bunları yaptıktan sonra aldığımız hizmet veya üründen sorun yaşamamız ihtimal dahilindendir. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman ilk evvela doğru diye yaptığımız bir yanlışı asla yapmamalıyız ! Bu nedir diye soracak olursanız tabi ki muhatabımızı telefonla arayarak yaşadığımız sorunla ilgili çözüm beklemek.
Peki ne yapmalıyız ?
1.      Satın aldığımız bir mal veya hizmet ise satın alındığı tarihten itibaren ilk 30 gün içinde ayıbın ortaya çıkmasını satıcıya veya hizmet sağlayıcıya bu durumu yazılı olarak tüketicinin bildirmesi gerekir.
2.      Bu yazılı bildirim “İHTARNAME” şeklinde iadeli taahhütlü mektup ile olmalıdır.
3.      Satıcının sorununuzu birkaç gün içinde çözeriz aldatmacasına kanıp, yazılı bildiriminizi yapmamazlık etmeyiniz. Çünkü kötü niyetli satıcının buradaki amacı yasal süre hakkınızı kullanamamanızdır.
4.      Ürünü servise göndermek için sizden isteyen satıcıya arızalı ürününüzü teslim ederken kesinlikle “Teslim Fişi” almadan bırakmayınız.
5.      Satın aldığınız bir ürünün veya hizmetin faturasını veya kasa fişini muhakkak alınız. Zira ileride yaşanması muhtemel sorunlarınızda en iyi kanıt olacaktır.
6.      Sözleşmeli bir mal veya hizmet alımı yapacaksanız sözleşmeyi iyice okuyup ondan sonra sözleşmenin size ait kısmına tarih ve imzanızı koyunuz. Bir nüshasını da mutlaka alınız.
7.      Ön ödemeli sonradan teslim şartlı bir alım yaptıysanız malın teslim edilmeden önce Cayma hakkınızın olduğunu sözleşme şartı olarak yazılı olmasını sağlayınız.
8.      Ön ödeme yaparken bu ödemeye ilişkin kesinlikle makbuz veya belge almayı ihmal etmeyiniz.
9.      Alış verişinizde senet mukabili bir alım yapacaksanız, düzenlenecek senetlerin ödeyeceğiniz taksit sayısı kadar olmasına dikkat ediniz. Kesinlikle tek parça senet düzenlemesini kabul etmeyiniz.
10.  Taksitli alımlarınızda borcun kalan kısmının tamamının tek seferde ödenmesi halinde, gecikmeye uygulanan faiz oranı kadar indirim hakkınızında olduğunu unutmayınız.
Genelde şu yanlışı yapmaya ısrar ederiz. Şu bilinmelidir ki şikâyetinizin çözümü için satıcıya kesinlikle telefon etmeyiniz. Çünkü mağduriyetinizde hakkınızı ararken iddianızı ispatlamak gerekecektir. Bunun için telefonla yapılan konuşmaların ispatı mümkün görünmemektedir. Zaten her satıcı veya hizmet sağlayıcı ses kaydını sağlayacak mekanizmayı ne oluşturabilir nede kaydı muhafaza edebilme durumu vardır. Stok edilecek kapasite olmayınca bu kayıtlar çoğu kez mahkeme’den izin alınarak silinmektedir.
En iyi yöntem yazılı kanıt şeklidir. Söz uçar yazı kalır atasözümüzde bu manada çok anlam taşımaktadır. Satın alınan mal veya hizmette faturanın muhakkak surette alınması gerekir satıcı bundan imtina edemez zaten fatura düzenlenmemesi bir suçtur. Bunu yapan satıcılarda yok değildir. Bu satıcıları derhal Maliye Bakanlığı’nın “ALO MALİYE 189” hattına şikâyet etmelisiniz.
Reklam ve ilanlarından farklı mal satan veya hizmet sunan satıcılarıda “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü)  ve (Reklam Kurulu Başkanlığı)” na da şikâyet edilmelidir. Bu kurumların adreslerini yazımızın sonunda vereceğiz.
İletişim sektöründe hizmet alıyorsak ve aldığımız hizmetle ilgili bir takım sorunlarda  yaşıyorsak bu durumuda “Bilgi teknolojileri İletişim Kurumu Başkanlığı” na şikâyet etmeliyiz.
Tüm bunları yapamıyor ve bize zahmetli geliyorsa o zaman “ALO 175”hattını en azından arayıp sorunumuzu iletmeliyiz.
Yaşadığımız herhangi bir sorunla ilgili hak aramada neler yapmalıyız ? Nasıl dilekçe yazılır bunu örnekleri ile aşağıda bulabilirsiniz.
 Ayıplı Mal veya Hizmette ayıbın ilk 30 gün içinde Satıcıya bildirilmesi,
İHTARNAME
Şikâyet eden      :
Adresi                  :
Tel & E- Posta    :
Şikâyet Edilen   :
Adresi                 :


Şikâyetin parasal
Değeri                      :
Şikâyet tarihi          :
Şikâyetin Konusu  :
Açıklamalar            :
1.      …./…./201.. tarihinde mağazanızda …… adet ……… marka……. Model ürünü ………………… TL peşin/Kredi kartı ile ödeyerek satın aldım.
2.      Aldığım ürün ambalajından çıkarıldığında arızalı olduğunu tespit ettim. Dolayısıyla bu ürün üretimden kaynaklı bir ayıplı mal’dır.
3.      4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunun 4.maddesi hükümleri gereğince yasal süresi içinde bu durumu tarafınıza yazılı olarak bildirme yükümlülüğümü yerine getirerek, kanundaki bana tanınmış seçimlik haklarımdan ürünün fatura bedelinin tarafıma iade edilmesini aksi takdirde ilgili kurumlara firmanızı şikâyet edeceğimi ve hakkınızda yasal süreç başlatmak zorunda kalacağımı İHTAR’en bildiririm.
Şikâyet Edenin
(Adı, soyadı ve İmzası)

Şikâyet başvuru yolları,
(Hakem heyetleri ikamet ettiğiniz yer veya satıcının bulunduğu yerdeki il veya ilçelerde bulunmaktadır. İlçelerde kaymakamlıklarda, illerde Sanayi ve Ticaret il müdürlüklerinde Bulunmaktadır.) İlçe hakem heyetlerine 938,75.-TL ye kadar olan şikâyetleriniz için başvurabilirsiniz. Bu kararlar 938,75.-TL ye kadar mahkeme ilamı hükmünde olduğundan bağlayıcı olup ayrıca icra kabiliyetine de haizdir. Üzeri bedellerdeki şikâyetleriniz için il hakem heyetine veya tazminat istemli olarak Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz. İlçe hakem heyetlerinin 2.450.-TL ye kadar olan kararları bir üst merci olan Tüketici Mahkemesine delil niteliği taşımaktadır.
Tüketici Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Tüketici Mahkemesi sıfatıyla “Asliye Hukuk Mahkemesi ve Asliye Ticaret Mahkeme” lerine müracaat edilebilmektedir.
Bu mercilere başvurmak ücretsiz olup sadece dava’nın kaybedilmesi halinde karşı tarafın mahkeme masraflarını ve Avukatlık ücretinin ödenmesi söz konusu olabilmektedir. Hakem heyeti dilekçesi,
T.C.
…………………………………. KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden                      :
Adresi                                  :
Tel & E-Posta                     :
Şikâyet Edilen                    :
Adresi                                 :
Şikâyetin Parasal
Değeri                                 :
Şikâyet Tarihi                    :
Şikâyetin Konusu             :
Açıklamalar                     : 1-)…../…./201… tarihinde …………………………………….. mağazasından ……………… adet ……………… marka ……………. Model ürünü ………………….. TL peşin/Kredi kartı ile ödeyerek satın aldım.
2-)Aldığım ürün ambalajında üretimden kaynaklı olarak ayıplı çıkmıştır. Bu durumu satıcıya yasal süresi 30 gün içinde yazılı olarak bildirimde bulunarak yükümlülüğümü yerine getirdim.
3-)Satıcı yazılı olarak bildirimde bulunmama ve yasal seçimlik haklarımdan ürünün fatura bedelinin tarafıma iade edilmesini talep etmeme rağmen isteğimi yerine getirmemiş mağduriyetimi gidermemiştir.
4-)4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi hükümleri gereğini satıcı yerine getirmemiş, mağduriyetimi gidermemiş ve halende mağduriyetimin giderilmesi içinde her hangi bir işlemde yapmamakta olup işbu şikâyetimin çözümlenmesi için hakem heyeti başkanlığınıza başvurmak zaruretim doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER      :4822 ile değişik, 4077 sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm kanuni hükümler.
SÜBUT DELİLLERİ        :Ürünün faturası, garanti belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, kredi kartı ekstresi ile slipi, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ile ispata yarar her türlü delil.
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden ötürü;ürünün fatura bedelinin ve posta ücreti ……………… TL nin tarafıma iade edilmesine Karar verilmesini Saygıyla arz ve talep ederim. ….  /…../201..
Şikâyet Eden
(Adı, Soyadı ve İmzası)
Tüketici Mahkemesi’ne başvuru dilekçesi,
T.C.
……………………….. (      ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE


T.C. KİMLİK NO                     :
DAVACI                                   :
ADRESİ                                   :
DAVALI                                   :
ADRESİ                                   :
DAVA KONUSU          : Ayıplı Mal’dan dolayı ürünün fatura bedelinin mevduat hesaplarına uygulanan faizin eklenerek toplamının tarafıma iade edilmesi isteminden ibarettir.
AÇIKLAMALAR               :1-)…../…./201… tarihinde …………………………… mağazasında ……………. Adet …………….. marka ……………. Model ürünü ……………………. TL peşin/Kredi kartı ile ödeyerek satın aldım.
2-)Satın aldığım ürün ayıplı olduğundan dolayı, kullanamadığımdan bu durumu satıcıya yasal süresi içerisinde yazılı olarak bildirdim.
3-)Ancak satıcı tarafından olumlu bir gelişme olmamış, sorunum da çözümlenmiyerek mağduriyetim giderilmemiştir.
4-)4077 Sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 4. Maddesi açık hükmü;ayıplı mal’dan dolayı tüketicinin ondan beklediği faydayı ortadan kaldıran maddi ve hukuki eksikliklerin giderilmesi için tüketicinin, satıcıya yazılı olarak bildirimde bulunması ve yasal seçimlik haklarından birini tercih etmesi, satıcınında bu tercihi ifa etmesi yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekirken bu edinimini yerine getirmemiştir.
5-)Yukarıda arz edilen nedenlerden dolayı satıcı tarafından mağduriyetim giderilmediğinden, işbu dava’yı muhterem Mahkeme’nizde açma zarureti hâsıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER     : 4822 İle değişik, 4077 Sayılı kanun ile diğer ilgili tüm kanuni hükümler.
SÜBUT DELİLLERİ   :Ürünün Faturası, garanti belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.
SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden ötürü; ayıplı mal’dan dolayı ürünün fatura bedelinin mevduat hesaplarına uygulanan faizin eklenerek toplamının tarafıma iade edilmesine Karar verilmesini Saygıyla arz ve talep ederim. …../…../201..
Davacı
(Adı, Soyadı ve İmzası)
Bazı mağazaların kasalarının bulunduğu yerde veya satış reyonlarının bulunduğu yerlerde şu tabelaları görürüz; satılan mal geri alınır, satılan mal 7 gün içinde ambalajı bozulmadan fatura veya fişiyle gelindiği takdirde geri alınır veya satılan mal üç gün içinde ambalajı bozulmadan değişimi yapılır.
Evet bu uyarı yazılarını bir çoğumuz görmüşüzdür, ancak unutmayalım ki bu uyarı yazıları bir yasal hüküm gereği olmayıp tamamıyla satıcının kendisinin müşteri memnuniyeti anlayışıyla alakalı bir durumudur.
Yani satın alınan her şey ev eşyası, mobilya, mutfak gereçleri, bilgisayar, cep telefonu, otomobil vs. yasa kapsamında ayıplı çıkması halinde hakkınızı ilgili merciler nezdinde arayabilirsiniz.
Gıda alış verişlerinizde bir satın alım türüdür ancak bu konu “Tarım Bakanlığı” nın yetki alanına girmektedir. Bu şikâyetlerinizi doğrudan “ALO 174”, www.güvenilirgida.com ve www.alo174.gov.tr birimlerine yapılmalıdır. Yalnız şu bilinmelidir ki bir gıda zehirlemesi münasebetiyle iş göremezlik durumu,  hastane masrafları, ilaç ve tedavi giderleri ile diğer giderlerin ve maddi ve manevi tazminatların tazmini için doğal olarak “Tüketici Mahkemesi” nde dava açmak gerekecektir.
Ve yine hakem heyetlerinin kararlarına karşı taraflardan birinin yasal süre olan 15 gün içinde (Kararın taraflara tefhiminden itibaren) Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Tüketici Mahkemesi’nin verdiği karar kesindir. Sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ na Kanun yararına başvurmak kaydıyla temyiz edilmesi mümkündür. Doğrudan Tüketici Mahkeme’lerinde açılan davalarda karar’a itiraz edilebilmektedir. Çünkü yargılamanın ikinci evresi henüz tamamlanmamıştır. Ancak yine yasal süresi içerisinde başvurmak kaydıyla.
Şu uyarıyı tekrar yapma ihtiyacını görüyorum. Özellikle alış verişe çıkmadan önce bir ihtiyaç listesi oluşturmakta fayda vardır. Çünkü ne alacağınızı önceden iyi etüd edip karar verme durumunuz daha belirginleşmiş olacak dolayısıyla da bilinçli alış veriş yapma şansını size vermiş olacaktır. Ne alırsanız alın kesinlikle aldığınız mala ilişkin fatura veya kasa fişini, garanti belgesini, Türkçe yazılmış kullanma kılavuzunu, servis ağının belirtildiği broşürü satıcıya onaylatarak alınız. Her hangi bir sorunla karşılaştığınızda ispatlanması mümkün olabilen en iyi kanıtlar bu belgeler olacaktır.
Asla kendinizi satıcının inisiyatifine teslim etmeyiniz. İnisiyatifi siz ele almalısınız. Kendi menfaatiniz için en azından bunu yapmalısınız !


Yazan :Mehmet İMREK                 30/Haziran/2010                     Tüketicinin Mehmet Abisi

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sayın Blog okuyucusu,
Yorumunuz denetlendikten sonra yayınlanacaktır.

YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com