Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

1 Nisan 2010 Perşembe

GÜVENCE HESABI NEDİR VE NEREYE BAŞVURULMALIDIR?

Tepkiler:  
TRAFİK KAZALARINDA YARALANANLAR VEYA HAYATINI KAYBEDENLERİN HASTAHANE MASRAFLARININ VE DİĞER ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİN "GÜVENCE HESABI" ADI ALTINDA BİR SİGORTA SİSTEMİ VARDIR. ŞÖYLEKİ;

Bu Güvence Nedir?

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (yaralanma, sakatlık, ölüm gibi) zarar görenlerin tedavi masraflarını karşılamakta ve kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Güvence Kapsamı :

 • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,
 • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
 • Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,
 • Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar,
 • Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.
 • Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.
Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar

 1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

 2. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

 3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

 4. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 5. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 6. Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri

Başvuru Şekli ve Süresi :

Güvence Hesabı ile ilgili talepler için; söz konusu sigortanın tabii olduğu zamanaşımı süresi içinde yazılı olarak Hesaba başvurulmalıdır.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler :

Hak sahiplerinin başvuru dilekçeleri ve aşağıda belirtilen belgelerle Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir.
Ölüm Halinde Gereken Belgeler :
 1. Kaza tespit tutanağı resmi tastikli sureti,
 2. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 3. Ölüm Raporu,
 4. Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
 5. Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
 6. Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
 7. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
Yaralanma Halinde Gereken Belgeler :
 1. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
 2. Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
 3. Dökümlü tedavi faturaları asılları,
 4. Maluliyet sözkonusu ise, maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
 5. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 6. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
Sigortacılık Kanunu'nun 14.(c) maddesi uyarınca bedensel zararlar dışındaki maddi zararlar için Belgeler :
 1. Poliçe sureti,
 2. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
 3. Eksper Raporu,
 4. Varsa mahkeme kararı sureti,
 5. Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri,
 6. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
NOT: Söz konusu Sigorta Şirketlerinde daha önce hasar dosyası açılmış ise bu dosyadaki belge veya bilgiler geçerli olacaktır.

Ödemeler :

Hesap yönetimince, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar, hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödenir.
Güvence Hesabı’nın sorumluluğu; rizikonun gerçekleştiği tarihte geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile sınırlıdır.
2010 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.03.2010 - .........)

Teminatlar(YTL)
A-Maddi*5
B-Tedavi Gideri
C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Grup Kodu
Araç Grubu
Araç Başına
Kaza Başına
Kişi Başına
Kaza Başına
Kişi Başına
Kaza Başına
1
Otomobil
17.500
35.000
175.000
875.000
175.000
875.000
2
Taksi
17.500
35.000
175.000
875.000
175.000
875.000
3
Minibüs (Sürücü dahil
9-15 koltuk)
17.500
35.000
175.000
1.750.000
175.000
1.750.000
4
Otobüs (Sürücü dahil
16-30 koltuk)
17.500
35.000
175.000
2.800.000
175.000
2.800.000
5
Otobüs (Sürücü dahil
31 ve üstü koltuk)
17.500
35.000
175.000
5.425.000
175.000
5.425.000
6
Kamyonet
17.500
35.000
175.000
1.750.000
175.000
1.750.000
7
Kamyon
17.500
35.000
175.000
1.750.000
175.000
1.750.000
8
İş Makinesi *1
17.500
35.000
175.000
1.750.000
175.000
1.750.000
9
Traktör
17.500
35.000
175.000
875.000
175.000
875.000
10
Römork *2
17.500
35.000
175.000
1.750.000
175.000
1.750.000
11
Motosiklet ve Yük Motosikleti
17.500
35.000
175.000
525.000
175.000
525.000
12
Tanker
17.500
35.000
175.000
1.750.000
175.000
1.750.000
13
Çekici
17.500
35.000
175.000
1.750.000
175.000
1.750.000
14
Özel Amaçlı Taşıt *3
17.500
35.000
175.000
875.000
175.000
875.000
16
Dolmuş (Sürücü dahil
5-8 koltuk)
17.500
35.000
175.000
875.000
175.000
875.000
17
Minibüs Dolmuş (Sürücü dahil 9-15 koltuk)
17.500
35.000
175.000
1.750.000
175.000
1.750.000
18
Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk)
17.500
35.000
175.000
2.800.000
175.000
2.800.000
19
Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)
17.500
35.000
175.000
5.425.000
175.000
5.425.000
20
Diğer Araçlar *4
17.500
35.000
175.000
875.000
175.000
875.000
1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.
2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.
3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.
5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

İletişim :

Adres : Harman Cad. Polat Plaza B Blok No:4 Kat:15
34394 Levent-Şişli/İSTANBUL
Telefon : (0212) 324 45 00
Fax : (0212) 324 44 99
Web : http://www.guvencehesabi.org.tr
e-mail : guvencehesabi@tsrsb.org.tr
Kroki :
YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com