Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

12 Şubat 2010 Cuma

Kapıdan Satış TSHH kararı

Tepkiler:  

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 07.01.2010
Şikayet eden : Ferhat DEMİR
Şikayet edilen : Aras Alışveriş Merkezi-Ayhan ARAS
Şikayet konusu : Kapıdan Satış (Masaj Aleti)
Şikayet tarihi : 03.12.2009
Talep : Sözleşmenin iptali
Miktar : 240.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici dilekçesinde, 11.11.2009 tarihinde evine gelen firma elemanlarından kapıdan satış yoluyla aldığı masaj aleti için 7 günlük cayma hakkını kullandığı halde firmanın halen taksit istediğini belirterek, malın geri alınmasını ve sözleşmenin iptalini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : 03.12.2009 tarih ve 8218 sayılı yazı ile firmadan savunma istenilmiş, verilen savunmada; 7 günlük cayma bildiriminin kendilerine ulaşmamış olduğunu ve cayma süresi dolduktan sonra başvurduğunu, buna istinaden ürünün geri alınamayacağını, yasaların gerektirdiği gibi davrandıklarını ve konunun incelenmesinin talep edildiğini bildirmiştir.İnceleme ve gerekçe : Dilekçe ve eklerinin incelenmesinden tüketicinin kapıdan satışla satın aldığı mal için 7 günlük süre içerisinde cayma hakkını kullandığı, PTT aracılığı ile gönderilen cayma bildirimine ilişkin zarfın firma tarafından teslim alınmadığı gönderi zarfı üzerindeki PTT görevlisinin notundan anlaşılmıştır.

4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8/3. maddesinde bu tür satışlarda; tüketicinin 7 günlük süre içerisinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbest olduğu, bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyeceği, satıcının cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.

Tüketicinin süresi içerisinde cayma bildiriminde bulunduğu anlaşıldığından tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, satış sözleşmesinin geçersizliğine, firmanın malını geri alarak 240.00 TL bedel içerdiği belirtilen ve tüketiciyi bu işlemden hukuki olarak borç altına sokan belgeleri tüketiciye iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz hakkı saklı kalmak üzere karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 05:20
0 yorum
Etiketler: 07.01.2010, aras, kabul, kapıdan satış, karar, masaj aleti

14 Aralık 2009 Pazartesi
şıh mehmet sürücü
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 03.12.2009
Şikayet eden : Şıh Mehmet SÜRÜCÜ
Şikayet edilen : Aras Alışveriş Merkezi – Ayhan ARAS
Şikayet konusu : Kapıdan satış
Şikayet tarihi : 05.11.2009
Talep : Sözleşmenin iptali
Miktar : 240.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici dilekçesinde, 15.09.2009 tarihinde arkadaşının işyerinde (Mega Nakliyat) bulunduğu sırada bu işyerine gelen firma elemanları tarafından kapıdan satış yoluyla bir adet masaj aleti satıldığını ve Müşteri Taksit Kartından başka bir belge verilmediğini, aldığı gün ve 16.09.2009 – 23.09.2009 tarihlerinde satış elemanını arayarak almaktan vazgeçtiğini bildirdiğini, satış elemanının not aldıklarını ve malın geri alınacağını söylemesine rağmen malın geri alınmadığını belirterek, sözleşmenin iptalini, malın geri alınmasını ve 20.00 TL. peşinatın iadesini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : 05.11.2009 tarih ve 619 sayılı yazı ile firmadan savunma istenilmiş, verilen savunmada, tüketicinin cayma bildiriminin kendilerine ulaşmadığını, müşterinin cayma süresi dolduktan sonra şikayette bulunduğunu bu nedenle malın geri alınamayacağını, yasaya göre hareket edildiğini bildirmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Şikayet dilekçesi ekinde yer alan belgelerden tüketiciye satış sözleşmesinin verilmediği anlaşılmıştır.
4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 8/3. maddesinde bu tür satışlarda; tüketicinin 7 günlük süre içerisinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbest olduğu, bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyeceği, satıcının cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.
Kanun’un 9/3. maddesinde, “Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar, Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür” 9/4. maddesinde; “Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.” denilmektedir. Satış sözleşmesi tüketiciye verilmediğinden tüketici cayma hakkını kullanmakta 7 günle sınırlı değildir. Tüketici tarafından dosyaya sunulan telefon dökümünden tüketicinin 7 günlük süre içerisinde telefonla arayarak cayma hakkını kullandığı anlaşıldığından sözleşmenin iptali gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, satış sözleşmesinin geçersizliğine, firmanın malını geri alarak 240.00 TL bedel içerdiği belirtilen ve tüketiciyi bu işlemden hukuki olarak borç altına sokan belgeler ile alınan 20.00 TL peşinatın tüketiciye iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz hakkı saklı kalmak üzere karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 22:16
0 yorum
Etiketler: 03.12.2009, aras, kabul, kapıdan satış, karar, masaj aleti
sabriye seyirt
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 03.12.2009
Şikayet eden : Sabriye SEYİRT
Şikayet edilen : KAR-SAN Medikal – İhsan YÜRELİ
Şikayet konusu : Kapıdan satış
Şikayet tarihi : 02.11.2009
Talep : Sözleşmenin iptali
Miktar : 245.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici dilekçesinde, yaşlılığından yararlanılarak ve ayda 10.00 TL taksitle 100.00 TL. dedikleri tansiyon aletinin 245.00 TL’ ye satıldığını ve satandan şikayetçi olduğunu belirterek, sözleşmenin iptalini ve malın geri alınmasını talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : 02.11.2009 tarih ve 7339 sayılı yazı ile firmadan savunma istenilmiş, savunma verilmemiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Şikayet dilekçesi ekinde yer alan belgelerden tüketiciye sadece Müşteri Taksit Kartı verildiği, satış sözleşmesinin verilmediği anlaşılmıştır.
4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 8/3. maddesinde bu tür satışlarda; tüketicinin 7 günlük süre içerisinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbest olduğu, bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyeceği, satıcının cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.
Kanun’un 9/3. maddesinde, “Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar, Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür” 9/4. maddesinde; “Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.” denilmektedir. Satış sözleşmesi tüketiciye verilmediğinden tüketici cayma hakkını kullanmakta 7 günle sınırlı değildir. Tüketicinin cayma hakkını kullandığı anlaşıldığından sözleşmenin iptali gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, satış sözleşmesinin geçersizliğine, firmanın malını geri alarak 245.00 TL bedel içerdiği belirtilen ve tüketiciyi bu işlemden hukuki olarak borç altına sokan belgeler tüketiciye iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz hakkı saklı kalmak üzere karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 09:02
0 yorum
Etiketler: 03.12.2009, kabul, kapıdan satış, kar-san medikal, karar
mustafa durak
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Toplantı tarihi : 19.11.2009
Şikayet eden : Mustafa DURAK
Şikayet edilen : Nilsu Yayıncılık Paz. Mat. Özel Eğt. Hiz. İnş.Gıda Tur. San. Tic. Ltd. Şti.
Şikayet konusu : Kapıdan Satış
Şikayet tarihi : 16.07.2009
Talep : Sözleşmenin iptali
Miktar : 690,00 TL

Olayın Özeti : 08.07.2008 tarihinde kapıdan satışla aldığı eğitim setini yedi gün içinde iade ettiği halde sözleşmenin kendisine iade edilmediğini, bu süre içerisinde firmanın İzmir merkezi ile iki kez telefonla görüştüğünü ancak sözleşmenin geçerli olduğunun ve setin tekrar geri alınması gerektiğinin söylendiğini, kendisinin seti 3 gün içinde iade ettiğini belirttiğinde, bu durumu Mersin büroları ile görüşmesinin söylendiğini, Mersin bürosuna gittiklerinde ise setin kendilerinde olmadığını belirttiklerini ve mağdur olduğunu belirten tüketici, sözleşmenin iptalini talep etmektedir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti: 22.07.2009 tarih ve 205 sayılı yazı ile firmanın Mersin Bürosundan savunma istenilmiş ancak firmanın adresten ayrıldığı belirtilerek PTT tarafından yazı iade edilmiştir. 08.09.2009 tarih ve 205 sayılı yazı ile firma merkezinden savunma istenilmiş cevap alınamamıştır.

İnceleme ve Gerekçe: 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikle kapıdan satış kapsamı dışında tutulan “Eğitim ve/veya kültürel amaçlı kitap, dergi, ansiklopedi, ses ve video kaseti, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk ve benzerlerini kapsayan satışlar” 29 Ağustos 2006 tarih ve 26274 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle kapsam dışı satışlardan çıkartılarak kapıdan satış kapsamı içine alınmıştır.
4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8/3. maddesinde bu tür satışlarda; tüketicinin 7 günlük süre içerisinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbest olduğu, bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyeceği, satıcının cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. Tüketicinin süresi içerisinde cayma hakkını kullanarak malı firmanın Mersin şubesine iade ettiği anlaşıldığından talebin kabulü gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, satış sözleşmesinin geçersizliğine, satıcı firmanın tüketiciyi bu işlemden hukuki olarak borç altına sokan belgeleri tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak üzere karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 06:57
0 yorum
Etiketler: 19.11.2009, kabul, kapıdan satış, karar, nilsu yayıncılık
ismail kaya
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 19.11.2009
Şikayet eden : İsmail KAYA
Şikayet edilen : Kilim Çeyiz Day.Tük.Mall.Aktif Satış Organizasyonu
Şikayet konusu : Kapıdan Satış
Şikayet tarihi : 16.10.2009
Talep : Sözleşme iptali
Miktar : 180.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici dilekçesinde, 06.10.2009 tarihinde kapıdan satış yoluyla aldığı ürün için cayma bildirim belgesi düzenlediğini belirterek sözleşmenin iptalini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : 16.10.2009 tarih ve 6944 sayılı yazı ile firmadan savunma istenilmiş, savunma verilmemiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Şikayet dilekçesi ekinde yer alan belgelerden tüketiciye satış sözleşmesinin verilmediği anlaşılmıştır.
4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 8/3. maddesinde bu tür satışlarda; tüketicinin 7 günlük süre içerisinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbest olduğu, bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyeceği, satıcının cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.
Kanun’un 9/3. maddesinde, “Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar, Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür” 9/4. maddesinde; “Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.” denilmektedir. Satış sözleşmesi tüketiciye verilmediğinden tüketici cayma hakkını kullanmakta 7 günle sınırlı değildir. Tüketicinin cayma hakkını kullandığı anlaşıldığından sözleşmenin iptali gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, satış sözleşmesinin geçersizliğine, firmanın malını geri alarak 180.00 TL bedel içerdiği belirtilen ve tüketiciyi bu işlemden hukuki olarak borç altına sokan belgeleri tüketiciye iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz hakkı saklı kalmak üzere karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 06:26
0 yorum
Etiketler: 19.11.2009, kabul, kapıdan satış, karar, kilim çeyiz
17 Kasım 2009 Salı
tülay yağmur
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 05.11.2009
Şikayet eden : Tülay YAĞMUR
Şikayet edilen : Karsan Medikal-İhsan YÜRELİ
Şikayet konusu : Kapıdan Satış (Tansiyon Aleti)
Şikayet tarihi : 30.09.2009
Talep : Sözleşmenin iptali
Miktar : 240.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici dilekçesinde, 22.08.2009 tarihinde evine gelen firma elemanlarının kapıdan satış yoluyla kendisine tansiyon aleti satıldığını, bu satıştan cayma hakkını kullanmak istediği halde sözleşmenin iptal edilmediğini iddia ederek malın geri alınmasını ve sözleşmenin iptalini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : 15.09.2009 tarih ve 6454 sayılı yazı ile firmadan savunma istenilmiş, savunma verilmemiştir.

İnceleme ve gerekçe : Dilekçe ve eklerinin incelenmesinden tüketicinin kapıdan satışla satın aldığı mal için 7 günlük süre içerisinde cayma hakkını kullandığı anlaşılmıştır.

4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8/3. maddesinde bu tür satışlarda; tüketicinin 7 günlük süre içerisinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbest olduğu, bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyeceği, satıcının cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. Tüketicinin süresi içerisinde cayma bildiriminde bulunduğu anlaşıldığından tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, satış sözleşmesinin geçersizliğine, firmanın malını geri alarak 240.00 TL bedel içerdiği belirtilen ve tüketiciyi bu işlemden hukuki olarak borç altına sokan belgeleri tüketiciye iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz hakkı saklı kalmak üzere karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 07:51
1 yorum
Etiketler: 05.11.2009, kabul, kapıdan satış, kar-san medikal, karar, tansiyon aleti
şerife şimşek
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 05.11.2009
Şikayet eden : Şerife ŞİMŞEK
Şikayet edilen : Yılmaz Ticaret –Osman YILMAZ
Şikayet konusu : Kapıdan satış(Bıraon epilasyon aleti)
Şikayet tarihi : 14.09.2009
Talep : Sözleşmenin iptali
Miktar : 160.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici dilekçesinde, 13.07.2009 tarihinde kapıdan satış yoluyla aldığı ürünün için kendisine satış sözleşmesi, cayma bildirim belgesi, fatura ve vaat edilen hediyenin verilmediğini, ayrıca satılan ürünün Braun’ un yan ürünü olduğunun söylendiğini ancak yaptığı araştırmada ilgisi olmadığını iddia ederek sözleşmenin iptalini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : 15.09.2009 tarih ve 6070 sayılı yazı ile firmadan savunma istenilmiş, savunma verilmemiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Şikayet dilekçesi ekinde yer alan belgelerden tüketiciye satış sözleşmesinin ve dolayısıyla cayma bildirim belgesinin verilmediği anlaşılmıştır.
4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 8/3. maddesinde bu tür satışlarda; tüketicinin 7 günlük süre içerisinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbest olduğu, bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyeceği, satıcının cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.
Kanun’un 9/3. maddesinde, “Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar, Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür” 9/4. maddesinde; “Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.” denilmektedir. Satış sözleşmesi tüketiciye verilmediğinden tüketici cayma hakkını kullanmakta 7 günle sınırlı değildir. Tüketicinin cayma hakkını kullandığı anlaşıldığından sözleşmenin iptali gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, satış sözleşmesinin geçersizliğine, firmanın malını geri alarak 160.00 TL bedel içerdiği belirtilen ve tüketiciyi bu işlemden hukuki olarak borç altına sokan belgeleri tüketiciye iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz hakkı saklı kalmak üzere karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 07:41
0 yorum
Etiketler: 05.11.2009, epilasyon aleti, kabul, kapıdan satış, karar, yılmaz ticaret
fatma bulut
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.
Karar Tarihi: 05.11.2009
Şikayet eden : Fatma BULUT
Şikayet edilen : Yılmaz Ticaret-Osman YILMAZ
Şikayet konusu : Kapıdan Satış (Tost makinesi)
Şikayet tarihi : 29.09.2009
Talep : Sözleşmenin iptali
Miktar : 175.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici dilekçesinde, 27.08.2009 tarihinde evine gelen firma elemanlarının kapıdan satış yoluyla satın aldığı ürün için cayma hakkını kullandığı halde sözleşmenin iptal edilmediğini iddia ederek malın geri alınmasını ve sözleşmenin iptalini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : 29.09.2009 tarih ve 6417 sayılı yazı ile firmadan savunma istenilmiş, savunma verilmemiştir.

İnceleme ve gerekçe : Dilekçe ve eklerinin incelenmesinden tüketicinin kapıdan satışla satın aldığı mal için 7 günlük süre içerisinde cayma hakkını kullandığı anlaşılmıştır.
4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8/3. maddesinde bu tür satışlarda; tüketicinin 7 günlük süre içerisinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbest olduğu, bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyeceği, satıcının cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. Tüketicinin süresi içerisinde cayma bildiriminde bulunduğu anlaşıldığından tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, satış sözleşmesinin geçersizliğine, firmanın malını geri alarak 175.00 TL bedel içerdiği belirtilen ve tüketiciyi bu işlemden hukuki olarak borç altına sokan belgeleri tüketiciye iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz hakkı saklı kalmak üzere karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 06:47
0 yorum
Etiketler: 05.11.2009, kabul, kapıdan satış, karar, tost makinesi, yılmaz ticaret
elif şahin
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 05.11.2009
Şikayet eden : Elif ŞAHİN
Şikayet edilen : Elit Ticaret-Özden GEÇİNİR
Şikayet konusu : Kapıdan satış(Kemer)
Şikayet tarihi : 01.10.2009
Talep : Sözleşmenin iptali
Miktar : 185.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici dilekçesinde, 22.04.2009 tarihinde kapıdan satış yoluyla aldığı ürünün için aynı gün sözleşmenin iptalini istediklerini, satış elemanının sözleşmeyi getirip iptal edeceğini söylemesine rağmen bir daha gelmediğini, ertesi gün komşusu ile kemeri iade etmek için işyerlerine gittiklerinde işyerinin kapalı olduğunu ve bu nedenle iade edemediklerini, daha sonra firma tarafından aranarak ödeme yapmalarının istendiğini iddia ederek sözleşmenin iptalini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : 08.10.2009 tarih ve 6625 sayılı yazı ile firmadan savunma istenilmiş, savunma verilmemiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Şikayet dilekçesinde yer alan satış sözleşmesinin incelenmesinde, sözleşmede ödeme planında ödenecek taksit miktarlarının tam olarak yazılı olmadığı görülmüştür. Diğer yandan tüketicinin aynı gün cayma isteminde bulunduğu ve işyerlerine gittiğinde işyerlerinin kapalı olduğu yönündeki iddiaları ile ilgili olarak satıcıdan savunma istenmesine rağmen savunma verilmediği anlaşılmıştır.

4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 8 ve 9. maddelerine dayanılarak hazırlanan Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Cayma Hakkını Düzenleyen 11. Maddesi ve fıkralarında “Mal veya hizmetin reddedilmesi halinde tüketici cayma kararını, herhangi bir şekil şartına bağlı kalmaksızın satıcıya bildirir.” Hükmü düzenlenmiştir. Tüketicinin süresi içerisinde (satışın yapıldığı gü) satıştan vazgeçtiğini bildirdiği ve ertesi gün işyerlerine iade için gittiğinde işyerinin kapalı olduğu yönündeki iddialarına satıcının savunma vermemesi ve tüketicinin bu durumda yönetmelikle düzenlenen herhangi bir şekil şartına bağlı kalmaksızın cayma hakkını kullanabileceği hükmüne göre cayma hakkını kullanmış olduğu kanaatine varıldığından talebin kabulü gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, satış sözleşmesinin geçersizliğine, firmanın malını geri alarak 160.00 TL bedel içerdiği belirtilen ve tüketiciyi bu işlemden hukuki olarak borç altına sokan belgeleri tüketiciye iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz hakkı saklı kalmak üzere karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 06:29
0 yorum
Etiketler: 05.11.2009, elit ticaret, kabul, kapıdan satış, karar, masaj kemeri
02 Kasım 2009 Pazartesi
serpil uçar
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 22.10.2009
Şikayet eden : Serpil UÇAR
Şikayet edilen : Yılmaz Ticaret –Osman YILMAZ
Şikayet konusu : Kapıdan satış(Rondo)
Şikayet tarihi : 04.09.2009
Talep : Sözleşmenin iptali
Miktar : 160.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici dilekçesinde, 14.08.2009 tarihinde kapıdan satış yoluyla aldığı ürününün fazla fiyata satıldığını, süresinde geri vermek istediğini ancak alınmadığını, sözleşmenin kendisine verilmediğini süresinde cayma hakkını kullandığı halde malın geri alınmadığını iddia ederek sözleşmenin iptalini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : 04.09.2009 tarih ve 5800 sayılı yazı ile firmadan savunma istenilmiş, savunma verilmemiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Şikayet dilekçesi ekinde yer alan belgelerden tüketiciye satış sözleşmesinin verilmediği anlaşılmıştır.
4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 8/3. maddesinde bu tür satışlarda; tüketicinin 7 günlük süre içerisinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbest olduğu, bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyeceği, satıcının cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.
Kanun’un 9/3. maddesinde, “Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar, Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür” 9/4. maddesinde; “Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.” denilmektedir. Satış sözleşmesi tüketiciye verilmediğinden tüketici cayma hakkını kullanmakta 7 günle sınırlı değildir. Tüketicinin cayma hakkını kullandığı anlaşıldığından sözleşmenin iptali gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, satış sözleşmesinin geçersizliğine, firmanın malını geri alarak 160.00 TL bedel içerdiği belirtilen ve tüketiciyi bu işlemden hukuki olarak borç altına sokan belgeleri tüketiciye iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz hakkı saklı kalmak üzere karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 22:32
0 yorum
Etiketler: 22.10.2009, kabul, kapıdan satış, karar, rondo, yılmaz ticaret
ömer faruk meydan
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Toplantı tarihi : 22.10.2009
Şikayet eden : Ömer Faruk MEYDAN
Şikayet edilen : Yılmaz Ticaret – Osman YILMAZ
Şikayet konusu : Kapıdan Satış
Şikayet tarihi : 21.08.2009
Talep : Sözleşmenin iptali
Miktar : 160,00 TL

Olayın Özeti : Tüketici, kapıdan satış yoluyla firma elemanlarından 25.07.2009 tarihinde aldığı mal için 29.07.2009 tarihinde cayma hakkını kullandığını ancak firmanın malını geri almadığını iddia ederek, sözleşmenin iptalini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : 26.08.2009 tarih ve 5548 sayılı yazı ile satıcı firmadan savunma istenilmiş cevap alınamamıştır.

İnceleme ve gerekçe : Dilekçe ve eklerinin incelenmesinden tüketicinin kapıdan satışla satın aldığı mal için 7 günlük süre içerisinde cayma hakkını kullandığı anlaşılmıştır.
4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8/3. maddesinde bu tür satışlarda; tüketicinin 7 günlük süre içerisinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbest olduğu, bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyeceği, satıcının cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. Tüketicinin süresi içerisinde cayma bildiriminde bulunduğu anlaşıldığından sözleşmenin iptali gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, satış sözleşmesinin geçersizliğine, satıcı firmanın malını geri alarak tüketiciyi bu işlemden hukuki olarak borç altına sokan belgeleri tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 22:23
0 yorum
Etiketler: 22.10.2009, kabul, kapıdan satış, karar, yılmaz ticaret
nurcan ünalmış
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 22.10.2009
Şikayet eden : Nurcan ÜNALMIŞ
Şikayet edilen : Yılmaz Ticaret –Osman YILMAZ
Şikayet konusu : Kapıdan satış(Rondo)
Şikayet tarihi : 04.09.2009
Talep : Sözleşmenin iptali
Miktar : 195.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici dilekçesinde, 14.08.2009 tarihinde kapıdan satış yoluyla aldığı ürünün değerinin 30.00 TL. olduğu halde 195.00 TL. ‘ ye satıldığını, değiştirileceğinin söylendiğini ancak değiştirilmediğini iddia ederek sözleşmenin iptalini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : 04.09.2009 tarih ve 5800 sayılı yazı ile firmadan savunma istenilmiş, savunma verilmemiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Şikayet dilekçesi ekinde yer alan belgelerden tüketiciye satış sözleşmesinin verilmediği anlaşılmıştır.
4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 8/3. maddesinde bu tür satışlarda; tüketicinin 7 günlük süre içerisinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbest olduğu, bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyeceği, satıcının cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.
Kanun’un 9/3. maddesinde, “Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar, Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür” 9/4. maddesinde; “Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.” denilmektedir. Satış sözleşmesi tüketiciye verilmediğinden tüketici cayma hakkını kullanmakta 7 günle sınırlı değildir. Tüketicinin cayma hakkını kullandığı anlaşıldığından sözleşmenin iptali gerekmektedir.

Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, satış sözleşmesinin geçersizliğine, firmanın malını geri alarak 195.00 TL bedel içerdiği belirtilen ve tüketiciyi bu işlemden hukuki olarak borç altına sokan belgeleri tüketiciye iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz hakkı saklı kalmak üzere karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 22:18
0 yorum
Etiketler: 22.10.2009, kabul, kapıdan satış, karar, rondo, yılmaz ticaret
18 Ağustos 2009 Salı
remziye dirici
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 13.08.2009
Şikayet eden : Remziye DİRİCİ
Şikayet edilen : Elit Ticaret
Şikayet konusu : Mini doğrayıcı (Rondo)
Şikayet tarihi : 18.05.2009
Talep : Sözleşmeden Dönme
Miktar : 160.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici Remziye DİRİCİ verdiği dilekçesinde 13.04.2009 tarihinde kendisine kapıdan satışla hediye diye mini doğrayıcı verildiğini, 17.04.2009 tarihinde firmaya cayma bildirimi gönderdiğini fakat bir ay geçmesine rağmen firmanın ürünü geri almadığını belirtmiştir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : Elit Ticaret firması 18.05.2009 tarih ve 2886 sayılı yazımıza istinaden savunma vermemiştir

İnceleme ve Gerekçe : Yapılan incelemede, tüketicinin 17.04.2009 tarihinde firmaya cayma bildirimi gönderdiği ekli formlardan anlaşılmıştır. Bu nedenlerle 4077 Sayılı Kanun’un 8. maddesindeki ‘Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür’ cümlesine istinaden tüketicinin talebinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Karar : Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, tüketicinin satın aldığı ürünü satıcıya iadesine, satıcının da tüketiciyi borç altına sokan her türlü hukuki belgeyi Remziye DİRİCİ’ye vermesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 09:31
0 yorum
Etiketler: 13.08.2009, elit ticaret, kabul, kapıdan satış, karar, rondo, tüketici şikayetleri
hanım yabalak
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 13.08.2009
Şikayet eden :Hanım YABALAK
Şikayet edilen : Elit Ticaret
Şikayet konusu : Ütü
Şikayet tarihi : 20.05.2009
Talep : Sözleşmeden Dönme
Miktar : 150.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici Hanım YABALAK verdiği dilekçesinde 22.04.2009 tarihinde kendisine kapıdan satışla ütü satıldığını iki gün sonra cayma hakkını kullandığını buna rağmen şirket yetkililerinin ürünü geri almadıklarını belirtmiştir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : Elit Ticaret firması 20.05.2009 tarih ve 2826 sayılı yazımıza istinaden savunma vermemiştir

İnceleme ve Gerekçe : Yapılan incelemede, tüketicinin 24.04.2009 tarihinde firmaya cayma bildirimi gönderdiği ekli formlardan anlaşılmıştır. Bu nedenlerle 4077 Sayılı Kanun’un 8. maddesindeki ‘Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür’ cümlesine istinaden tüketicinin talebinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Karar : Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, tüketicinin satın aldığı ürünü satıcıya iadesine, satıcının da tüketiciyi borç altına sokan her türlü hukuki belgeyi Hanım YABALAK’a vermesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 08:21
0 yorum
Etiketler: 13.08.2009, elit ticaret, kabul, kapıdan satış, karar, tüketici şikayetleri, ütü
cuma ilter
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 13.08.2009
Şikayet eden : Cuma İLTER
Şikayet edilen : Elit Ticaret
Şikayet konusu : Tansiyon Aleti
Şikayet tarihi : 14.05.2009
Talep : Sözleşmeden Dönme
Miktar : 150.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici Cuma İLTER verdiği dilekçesinde 24.04.2009 tarihinde kendisine kapıdan satışla hediye diye tansiyon aleti verildiğini, teslim kâğıdı denip senet imzalatıldığını ve senedin bir nüshasının verilmediğini belirtmiştir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : Elit Ticaret firması 14.05.2009 tarih ve 2731 sayılı yazımıza istinaden savunma vermemiştir

İnceleme ve Gerekçe : Yapılan incelemede, kapıdan gerçekleştirilen satış işleminde, tüketiciye sözleşmenin bir nüshası verilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenlerle 4077 Sayılı Kanun’un 9. maddesindeki ‘’satıcı veya sağlayıcı taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir’ cümlesine istinaden tüketicinin talebinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Karar : Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, tüketicinin satın aldığı ürünü satıcıya iadesine, satıcının da tüketiciyi borç altına sokan her türlü hukuki belgeyi Cuma İLTER’e vermesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 07:39
0 yorum
Etiketler: 13.08.2009, elit ticaret, kabul, kapıdan satış, karar, tansiyon aleti, tüketici şikayetleri
ali koca
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 13.08.2009
Şikayet eden : Ali KOCA
Şikayet edilen : Elit Ticaret
Şikayet konusu : Tost makinası
Şikayet tarihi : 08.05.2009
Talep : Sözleşmeden Dönme
Miktar : 185.00 TL

Olayın Özeti :Tüketici Ali KOCA verdiği dilekçesinde 06.04.2009 tarihinde kendisine kapıdan satışla tost makinası satıldığını , sözleşme imzalatıldığını fakat senetler tek tek düzenlenmediğinden yasal hakkı olan sözleşmeden dönmek istediğini belirtmiştir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : Elit Ticaret firması 08.05.2009 tarih ve 2591 sayılı yazımıza istinaden savunma vermemiştir

İnceleme ve Gerekçe : Yapılan incelemede, kapıdan gerçekleştirilen satış işleminde, tüketiciye sözleşmenin bir nüshası verildiği fakat senetlerin tek tek düzenlenmediği anlaşılmıştır. Bu nedenlerle Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 9. maddesine istinaden tüketicinin talebinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Karar :Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, tüketicinin satın aldığı ürünü satıcıya iadesine, satıcının da tüketiciyi borç altına sokan her türlü hukuki belgeyi Ali KOCA’ya vermesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 07:23
0 yorum
Etiketler: 13.08.2009, güney ticaret, kabul, kapıdan satış, karar, tost makinesi, tüketici şikayetleri
servet adaş
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 30.07.2009
Şikayet eden : Servet ADAŞ
Şikayet edilen : Elit Ticaret Özden GEÇİNİR
Şikayet konusu : Tansiyon Aleti
Şikayet tarihi : 11.05.2009
Talep : Sözleşmeden Dönme
Miktar : 150,00 TL

Olayın Özeti :Tüketici Servet ADAŞ verdiği dilekçesinde 11.04.2009 tarihinde kapıdan hediye diye tansiyon aleti satın aldığını ve saat kazandığının söylendiğini, fakat kendisine 150.00 TL’lik borç çıkarıldığını, hediye denilen saati de vermediklerini belirtmiştir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : Elit Ticaret firması 11.05.2009 tarih ve 2619 sayılı yazımıza istinaden savunma vermemiştir

İnceleme ve Gerekçe : Yapılan incelemede, kapıdan gerçekleştirilen satış işleminde, tüketiciye sözleşmenin bir nüshası verilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenlerle 4077 Sayılı Kanun’un 9. maddesindeki ‘’satıcı veya sağlayıcı taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir’ cümlesine istinaden tüketicinin talebinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Karar :Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, tüketicinin satın aldığı ürünü satıcıya iadesine, satıcının da tüketiciyi borç altına sokan her türlü hukuki belgeyi Servet ADAŞ’a vermesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 04:23
0 yorum
Etiketler: 30.07.2009, elit ticaret, kabul, kapıdan satış, karar, tansiyon aleti, tüketici şikayetleri
nurcan hazımoğlu
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 30.07.2009
Şikayet eden : Nurcan HAZIMOĞLU
Şikayet edilen : Aksungur Medikal
Şikayet konusu : Masaj Aleti
Şikayet tarihi : 17.06.2009
Talep : Bedel İadesi / Sözleşmeden Dönme
Miktar : 260,00 TL

Olayın Özeti :Tüketici Nurcan HAZIMOĞLU verdiği dilekçesinde 21.02.2009 tarihinde kapıdan satışla aldığı masaj aletini almaktan vazgeçtiğini, kendisine sözleşme verilmediğini belirtmiştir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : Aksungur Medikal firması 17.06.2009 tarih ve 3466 sayılı yazımıza istinaden savunma vermediği görülmüştür.

İnceleme ve Gerekçe : Yapılan incelemede, kapıdan gerçekleştirilen satış işleminde, tüketiciye sözleşmenin bir nüshası verilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenlerle 4077 Sayılı Kanun’un 9. maddesindeki ‘’satıcı veya sağlayıcı taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir’ cümlesine istinaden tüketicinin talebinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Karar :Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, tüketicinin satın aldığı ürünü satıcıya iadesine, satıcının da tüketiciden taksit olarak aldığı 20 TL’yi ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü hukuki belgeyi Nurcan HAZIMOĞLU’na vermesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 04:13
0 yorum
Etiketler: 30.07.2009, aksungur medikal, kabul, kapıdan satış, karar, masaj aleti, tüketici şikayetleri
nahide ceylan
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 30.07.2009
Şikayet eden : Nahide CEYLAN
Şikayet edilen : Kar-San Medikal
Şikayet konusu : Sağlık Kemeri
Şikayet tarihi : 08.06.2009
Talep : Sözleşmeden Dönme
Miktar : 195,00 TL

Olayın Özeti :Tüketici Nahide CEYLAN verdiği dilekçesinde 06.05.2009 tarihinde kapıdan satışla aldığı sağlık kemerini bir hafta içinde cayma bildirimi hakkını kullanarak vazgeçtiğini fakat firmanın ürünü geri almadığını belirtmiştir. Ayrıca firmanın kendisine sözleşmenin bir örneğini vermediğini belirtmiştir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : Kar-San Medikal firması 08.06.2009 tarih ve 3222 sayılı yazımıza istinaden savunma vermediği görülmüştür.

İnceleme ve Gerekçe : Yapılan incelemede, kapıdan gerçekleştirilen satış işleminde, tüketiciye sözleşmenin bir nüshası verilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenlerle 4077 Sayılı Kanun’un 9. maddesindeki ‘’satıcı veya sağlayıcı taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir’ cümlesine istinaden tüketicinin talebinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Karar :Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, tüketicinin satın aldığı ürünü satıcıya iadesine, satıcının da tüketiciyi borç altına sokan her türlü hukuki belgeyi Nahide CEYLAN’a vermesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 04:11
0 yorum
Etiketler: 30.07.2009, kabul, kapıdan satış, kar-san medikal, karar, sağlık kemeri, tüketici şikayetleri
mustafa gündoğdu
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 30.07.2009
Şikayet eden : Mustafa GÜNDOĞDU
Şikayet edilen : Aras Alışveriş Merkezi Dayanıklı Tüketim Mal. ve Sağlık Ürünleri Satış Org.
Şikayet konusu : Ütü
Şikayet tarihi : 07.05.2009
Talep : Sözleşmeden Dönme
Miktar : 185,00 TL

Olayın Özeti :Tüketici Mustafa GÜNDOĞDU verdiği dilekçesinde 06.04.2009 tarihinde kapıdan satışla aldığı ütüden bir hafta içinde cayma bildirimi hakkını kullanarak vazgeçtiğini fakat firmanın ürünü geri almadığını belirtmiştir. Ayrıca firmanın kendisine sözleşmenin bir nüshasını vermediğini belirtmiştir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : Aras Alışveriş Merkezi Dayanıklı Tüketim Mal. ve Sağlık Ürünleri Satış Org. firması 07.05.2009 tarih ve 2526 sayılı yazımıza istinaden savunma vermemiştir.

İnceleme ve Gerekçe : Yapılan incelemede, kapıdan gerçekleştirilen satış işleminde, tüketiciye sözleşmenin bir nüshası verilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenlerle 4077 Sayılı Kanun’un 9. maddesindeki ‘’satıcı veya sağlayıcı taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir’ cümlesine istinaden tüketicinin talebinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Karar :Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, tüketicinin satın aldığı ürünü satıcıya iadesine, satıcının da tüketiciyi borç altına sokan her türlü hukuki belgeyi Mustafa GÜNDOĞDU’ya vermesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sayın Blog okuyucusu,
Yorumunuz denetlendikten sonra yayınlanacaktır.

YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com