Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

12 Şubat 2010 Cuma

Hesap İşletim Ücreti

Tepkiler:  
14 Aralık 2009 Pazartesi
seray yıldıran
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 19.11.2009
Şikayet eden : Seray YILDIRAN
Şikayet Edilen : Türkiye İş Bankası A.Ş.
Şikayet konusu : Hesaptan kesilen ücret
Şikayet tarihi : 05.11.2009
Talep : Kesilen ücretin iadesi
Miktar : 47.50 TL

Olayın Özeti : Tüketici dilekçesinde; 22.05.2009 tarihinde Bursa-Kestel ilçesindeki İş Bankasında bulunan 0265883 nolu hesabına eşi tarafından Akbank’tan internet bankacılığı kullanılarak 100.00 TL. gönderildiğini, bankadan parayı almaya gittiğinde 47.50 TL’ nin kesildiğini gördüğünü, sebebini sorduğunda kendi hakları olduğunun ve bazı ödemeler için otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda bu paranın iade edileceğinin söylendiğini, paranın kesilme sebebinin öğrenmek için şubeye verdiği dilekçeye de 1,5 ay geçmesine rağmen cevap verilmediğini, %47.5 kesintinin haksız olduğunu, hesap açılırken kendisine böyle bir kesinti yapılacağının söylenmediğini belirterek kesilen paranın iadesini talep etmektedir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti : 05.11.2009 tarih ve 618 sayılı yazımızla bankadan konuya ilişkin savunma istenilmiştir. Banka tarafından verilen savunmada özetle; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Faiz oranları ile diğer menfaatler” başlıklı 144. maddesi ve Merkez Bankası tarafından “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında 2006/1 Sayılı Tebliği” ile kredi işlemlerinde tahsil olunacak masraflar için düzenleme getirilmekle birlikte mevduat işlemleri için bir tebliğ olmadığı, ilgilinin imzalamış olduğu Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin “Ortak Hükümler Başlıklı 3. maddesinde Yıllık Hesap İşletim Masrafı ve Yıllık Hesap İşletim Ücreti adı altında belirlenen ücreti, bankanın hesap/hesaplardan mahsuben tahsile yetkili olduğunun ve hesapta bakiye bulunmadığı taktirde, bu tutarları bankanın talebi üzerine nakden ödeyeceğinin hüküm altına alındığını, söz konusu masrafların alınmasının kanun ve diğer düzenlemeler ile banka ile imzalanan sözleşme hükümlerine uygun bulunduğunu, konuyla ilgili olarak hakem heyetlerince banka lehine verilen kararlar bulunduğunu bildirmiştir.

İnceleme ve Gerekçe : Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun ile tüketici ile yapılan üyelik sözleşmesi çerçevesinde tüketiciye verilen hizmetler karşılığında, tahsil edilen Hesap işletim masrafını engelleyici yasa maddesi bulunmadığı savunulmaktadır. Ancak 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde, Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır. Bankanın tüketiciyle yapıldığını ifade ettiği Sözleşme Şartları önceden belirlenmiş, açık, anlaşılır bir dille yazılmamış ve tüketici ile müzakere edilmeden iradesi dışında imzalatılmış tüketici aleyhine haksız şart içeren sözleşme olup, 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesine aykırılık taşımaktadır.

Karar :Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, banka tarafından tüketiciden alınan 47,50 TL hesap işletim masrafının tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.
Gönderen Mehmet Şirin Acar
zaman: 07:26
0 yorum
Etiketler: 19.11.2009, hesap işletim ücreti, iş bankası, kabul, karar

15 Ekim 2009 Perşembe
ismail demir
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 09.10.2009
Şikayet eden : İsmail DEMİR
Şikayet Edilen : Akbank T.A.Ş.
Şikayet konusu : Hesap İşletim Ücreti
Şikayet tarihi : 30.07.2009
Talep : Bedel İadesi
Miktar : 98,92 TL

Olayın Özeti :Tüketici İsmail DEMİR verdiği dilekçesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda mevduat hesaplarından hesap işletim ücreti alınabileceğine dair bir hüküm olmadığı halde kendisine ait 0100392 ve 0008553 numaralı vadesiz mevduat hesaplarından 2008 Aralık ve 2009 Haziran aylarında toplam 98,92 TL’lik bir kesinti yapıldığını, karşı taraf ile tanzim edilmiş hesap açma dışında bir sözleşmenin olmadığını, kaldı ki böyle bir sözleşme olsa dahi bu sözleşmenin 4077 Sayılı Kanunun 6. maddesindeki hükümler çerçevesinde yapılması gerektiğini, bankanın verdiği her türlü hizmetten zaten ücret aldığını, ayrıca bankanın bu tahsilatı yapacağına dair kendisine yazılı bilgi uyarı veya ihtarda bulunmadığını ve kendi imzalı izni olmadıkça hesabından hiçbir koşulda para çekilemeyeceğini bildirmiştir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : Akbank T.A.Ş. firması 30.07.2009 tarih ve 4831 sayılı yazımıza istinaden verdiği savunmada hesap işletim ücreti uygulamasının bankacılık sektöründe uzun yıllardır bulunduğunu, bunun yasal menşeini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’ndan, 2006/3707 sayılı Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları İle Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı’ndan, TC Merkez Bankası’nın 2002/1 sayılı Tebliğinden ve Türk Ticaret Kanunu 22. ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12. madde hükümlerinden ve Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinin ilgili maddesinden aldığını,
5411 Sayılı Kanunun 144. maddesinde; Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azami faiz oranlarını, katılma hesaplarında kar ve zarara katılma oranlarını, özel cari hesaplar dahil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye bunları kısmen ya da serbest bırakmaya yetkili olduğunu,
Bankaların tahsil edecekleri masrafların düzenlenmesi yetkisinin kendisinde bırakılması üzerine, TC Merkez Bankası bu yetkisini 2002/1 sayılı tebliğ ile kullanmış ve tebliğin üçüncü maddesi ile bankalarca tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve azami sınırlarının serbestçe belirleneceği hükmünün getirildiğini,
4077 Sayılı Kanunun 12. maddesinin 2. fıkrasında hizmetlerin tarife fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır… düzenlenmesi gereğince, etiket konulması mümkün olmayan hizmetlerin fiyat listelerinin tüketicinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması için hizmetin sunulduğu ticarethanede uygun yerlere asılması gerektiği ifade edildiğini; buna ilişkin duyuruların bankanın www.akbank.com. adresli internet sitesinde bulunduğunu;
Bankanın müşteriler ile imzalanan Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde banka tarafından hesap işletim ücreti alınacağı hükmünün yer aldığını bildirmiştir.

İnceleme ve Gerekçe : Bankacılık Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı, Merkez Bankası tebliği ve Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi çerçevesinde tüketiciden hesap işletim ücreti alındığı ve bunu engelleyici yasa maddesi bulunmadığı savunulmaktadır. Ancak 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde, Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğe etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır. Bankanın tüketiciyle yapıldığını ifade ettiği Sözleşme Şartları önceden belirlenmiş, açık, anlaşılır bir dille yazılmamış ve tüketici ile müzakere edilmeden iradesi dışında imzalatılmış tüketici aleyhine haksız şart içeren sözleşme olup, 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesine aykırılık taşımaktadır.

Karar :Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, banka tarafından tüketiciden alınan 98,92 TL’nin tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sayın Blog okuyucusu,
Yorumunuz denetlendikten sonra yayınlanacaktır.

YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com